Tìm Sách

Tịnh Độ >> Tuyết Hư lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tuyết Hư lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập
 • Tác giả : Lý Bĩnh nam
 • Dịch giả : Như Hòa
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 164
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000010263
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TUYẾT HƯ LÃO NHÂN TỊNH ĐỘ TUYỂN TẬP

Tuyển tập những bài viết về Tịnh Độ của lão Cư Sĩ Lý Bĩnh Nam

NHƯ HÒA dịch

NXB VĂN HÓA SAIGON

 

MỤC LỤC

 Phần thứ nhất: NHỮNG ĐOẠN VĂN TRÍCH TỪ BỘ HOẰNG HỘ TIỂU PHẨM

              Pháp tu thành tựu ngay trong đời này

I.   Phải nhận thức rõ hoàn cảnh hiện tại và đường lối tương lai

II.    Phương pháp  giải cứu nghịch cảnh, tai nạn, luân hồi

III.   Phương pháp niệm Phật

IV.   Trợ duyên để niệm Phật  thành công

V.     Những bậc tiền bối mô phạm và kinh điển nên tham khảo

VI.   Hai loại tâm lý sai lầm thường gặp

VII.   Giải đáp nghi vấn

VIII.   Niệm Phật tạm đại lợi ích(ba điều lợi ích lớn của niệm Phật)

IX.     Phương pháp niệm Phật

X.      Chưa chứng chân nhưthì đối với lý nhân duyên phải rất cẩn trọng

XI.    Chẳng hiểu giáo tướng thì khó có thể bàn chuyện có- không

XII.   Tông phái

 Phần thứ hai: KHAI THỊ PHẬT THẤT

I.     Khai thị tại phật thất chùa Linh Sơn năm Nhâm Tý

II.    Khai thị Phật thất chùa Linh Sơn năm Giáp Dần

III.   Khai thị trong dịp kết thất niệm Phật đầu xuân Giáp Ngọ

IV.  Khai thị tại Phật thất chùa Linh Sơn năm Mậu Ngọ

V.   Khai thị Phật thất chùa Linh Sơn năm  Mậu Ngọ (lần thứ 1)

VI.  Khai thị Phật Thất chùa Linh Sơn năm Mậu Ngọ (lần thứ 2)

VII.  Khai thị trong Phật thất năm Tân Dậu

VIII. Lời trần tình của cụ tuyết tăng  nhân dịp Phật thất năm Nhâm Tuất

IX.   Dao bén cắt đứt mối tơ loạn

X.    Khai thị Phật thất chùa Linh Sơn năm Ất Sửu

XI.   Khai thị Phật thất năm Canh Thân tại chùa Linh Sơn

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Ba kinh Tịnh Độ
Ba kinh Tịnh Độ
Hương Quê Cực lạc
Hương Quê Cực lạc
Pháp môn Tịnh Độ
Pháp môn Tịnh Độ
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Niệm Phật Chỉ Nam
Niệm Phật Chỉ Nam
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Niêm Phật Cảnh
Niêm Phật Cảnh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ