Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Đại Phật Sử tập II


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Phật Sử tập II
 • Tác giả : Mingun Sayadaw
 • Dịch giả : Tỳ Khưu Minh Huệ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 592
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000010259
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 ĐẠI PHẬT SỬ (TẬP II)

 MAHĀ BUDDHAVAMSA

Gồm 2 tập Tập II.1 và  II..2

THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS

TỲ KHƯU MINH HUỆ biên dịch

NXB TÔN GIÁO

MỤC LỤC

Tập II.I

CHƯƠNG I

CHƯƠNG II :   LỄ HẠ ĐIỂN

CHƯƠNG III :  SỰ TRÔNG THẤY BỐN ĐIỀM TƯỚNG

CHƯƠNG IV:   SỰ CẮT TÓC VÀ TRỞ THÀNH SA-MÔN

CHƯƠNG V:    HỌC HỎI VÀ LUẬN BÀN VỚI ALARA VÀ UDAKA

CHƯƠNG VI:   BỒ TÁT THỰC HÀNH PHÁP KHỔ HẠNH

CHƯƠNG VII:  SỰ CHỨNG ĐẮC PHẬT QUẢ

CHƯƠNG VIII: ĐỨC PHẬT TRÚ NGỤ Ở BẢY CHỖ

TẬP II.2

CHƯƠNG IX:  ĐỨC PHẬT QUÁN XÉT TÁNH CHẤT CAO SIÊU CUA CHÁNH PHÁP

CHƯƠNG X:  CÂU CHUYỆN VỀ SATAGIRA DEVA VÀ HEMAVATA DEVA

CHƯƠNG XI: SỰ THUYẾT GIẢNG THANH TỊNH ĐẠO HẢNH

CHƯƠNG XII: YASA, CON TRAI VỊ ĐẠI THƯƠNG NHÂN, TRỞ THÀNH TỲ -KHƯU

CHUONG7XIII: ĐỨC PHẬT PHÁI SÁU MƯƠI VỊ A-LA-HÁN ĐI TRUYỀN BÁ GIÁO PHÁP

CHƯƠNG XIV: SỰ GIÁO HÓA BA ANH EM ẨN SĨ VÀ MỘT NGÀN ĐẠO SĨ

CHƯƠNG XV: ĐỨC PHẬT VIẾNG THĂM KINH THÀNH RAJAGAHA

Anudipani

CHƯƠNG I:

Trích dẫn: TIẾNG ĐỒN VANG CÔNG BỐ SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐỨC PHẬT

Trích dẫn: LỜI THỈNH CẦU ĐẾN VỊ BODHISATTA DEVA

Trích dẫn: SỰ MANG THAI CỦA BỒ TÁT

SỰ MANG THAI VÀO THỜI KỲ THỨ HAI CỦA CUỘC ĐỜI

Trích dẫn: CHUYỀN ĐI CỦA HOÀNG HẬU MAHAMAYA TỪ KAPILAVATTHU ĐÉN DEVADAHA

Trích dẫn: SỰ ĐẢN SANH CỦA BỒ TÁT

Trích dẫn: CÂU CHUYỆN VỀ ẨN SĨ KALADEVILA

Trích dẫn: LỊCH SỬ TÓM TẮT VỀ DÒNG DÕI ĐẾ VƯƠNG CỦA BỒ TÁT

Trich dẫn: TƯỚNG GIỌNG NÓI CÓ TÁM ĐẶC TÁNH NHƯ GIỌNG NÓI CỦA PHẠM THIÊN

Trích dẩn: NHỮNG BÀI GIẢI THÍCH VỀ 32 HẢO TƯỚNG

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)