Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Đại Việt sử ký toàn thư tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Việt sử ký toàn thư tập 2
 • Tác giả : Ngô Sĩ Liên
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 1,008
 • Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000008724
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Tập 2

Nhà xuất bản VĂN HÓA THÔNG TIN

MỤC LỤC Tập II

BẢN KỶ THỰC LỤC

Quyển X         Kỷ nhà Lê (1418 – chỉ mới đến 1675) ) (chép từ năm 1418 đến 1433)         

Quyển XI        Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1434 đến 1459)                           

Quyển XII       Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1460 đến 1472)                           

Quyển XIII      Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1473 đến 1497)                           

Quyển XIV     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1498 đến 1509)                           

Quyển XV      Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1510 đến 1532)

 BẢN KỶ TỤC BIÊN

Quyển XVI     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1533 đến 1572)                           

                        Phụ : Họ Mạc                                                            

Quyển XVII     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1573 đến 1599)                           

Quyển XVIII   Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1600 đến 1662)                           

Quyển XIX     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1663 đến 1675)                           

Phụ lục            Tên riêng                                                                                            

                        Sự kiện                                                                                              

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)