Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Phật Giáo Tích Lan


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật Giáo Tích Lan
 • Tác giả : Trần Quang Thuận
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 427
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008403
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT GIÁO TÍCH LAN

TRẦN QUANG THUẬN

Nhà xuất bản TÔN GIÁO

LỜI MỞ ĐẦU                                                                               

Chương I: BỐI CẢNH ẤN ĐỘ

Chương II: TÍCH LAN TIỀN PHẬT GIÁO-BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Chương III: TÍCH LAN TIỀN PHẬT GIÁO-BỐI CẢNH TÍN NGƯỠNG

Chương IV: PHẬT GIÁO DU NHẬP TÍCH LAN

- Mahinda và phái đoàn đến Tích Lan                                            

- Bảo tháp đầu tiên thờ xá lợi Phật tại Tích Lan                             

- Sanghamitta và Ni Bộ Tích Lan với nhánh cây bồ đề từ Bồ Đề Đạo Tràng

- Mahinda, Sanghamitta viên tịch                                                   

Chương V: TÍCH LAN NHẬN PHẬT GIÁO LÀM QUỐC GIÁO

Chương VI: PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN TẠI TÍCH LAN-GIAI ĐOẠN I

- Phát triển văn hóa, xã hội dựa vào Phật giáo                               

- Tích Lan bị dân Tamils xâm chiếm                                              

- Tăng Già phân hóa lần thứ nhất                                                   

- Tam Tạng Kinh Điển chép thành văn                                          

- Sự phát triển của nhiều giáo phái                                                 

Chương VII: PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN TẠI TÍCH LAN-GIAI ĐOẠN II

- Xá lợi răng Phật                                                                           

- Buddhaghosa và việc phiên dịch luận sớ Tích Lan ra tiếng Pali  

- Sử liệu Tích Lan bằng tiếng Pali                                                  

- Biến động chính trị và sự suy thoái của Phật giáo Tích Lan        

Chương VIII: VỊ TRÍ CỦA THỦ ĐÔ POLONNARUVA TRONG LỊCH SỬ TỰ VIỆN PHẬT GIÁO TÍCH LAN                  

- Sự lớn mạnh của polonnaruva và sự phát triển của kiến trúc tự viện Phật giáo       

Chương IX: PHẬT GIÁO TÍCH LAN TỪ THẾ KỶ THỨ 11 ĐẾN GIỮA THẾ KỶ THỨ 15

- Vijayabàhu  và việc phục hưng Phật giáo                                  

- Paràkramabàhu Đại Đế                                                                

- Văn học Phật giáo                                                                        

- Phật giáo suy thoái sau Paràkramahàhu I, được phục hưng dười thời Paràkramabàhu II    

- Văn học phục hưng                                                                     

- Chư Tăng Miến Điện đến Tích Lan thọ đai giới                          

- Thành lập Mahàvihàravamsa tại Miến Điện                                

Chương X: PHẬT GIÁO TÍCH LAN DƯỚI THỜI ĐÔ HỘ

- Quân Bồ Đào Nha tiến chiếm Colombo (1505)Phật giáo gặp pháp nạn     

- Pháp nạn dưới thời vua Ràjasinha I                                             

- Vimala Dharmasuriya phục hưng Phật giáo                                

- Quân Hà Lan tiến chiếm Tích Lan                                               

- Vimala Dharmasuriya II (1687-1706) và những vua kế tiếp        

- Triều đại Kirti Sri Saranankara                                                    

- Velivita Pindàpatika Sri Saranankara                                           

- Tích Lan dưới quyền đô hộ Anh                                                 

Chương XI: PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO

- Hoạt động mục vụ                                                                       

- Đại Đức Mohottiwatte Gunànanda và phong trào chấn hưng Phật giáo      

- Đại tá Olcott và những hoạt động phục hưng Phật giáo              

- Những hoạt động chấn hưng khác                                               

- Anagàrika Dharmapàla                                                                

- Phật giáo Tích Lan và thế kỷ thứ 20                                            

- Buddha Jayanti và về sau                                                             

Chương XII: TỰ VIỆN I: CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chương XIII: TỰ VIỆN II: ĐIỀU HÀNH – TÀI NGUYÊN

Chương XIV: NẾP SỐNG TỰ VIỆN I: DIỄN TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Giaó phái, hệ phái (Nikàyas)                                                       

- Ni chúng                                                                                      

Chương XV: NẾP SỐNG TỰ VIỆN II: SINH HOẠT

- Nếp sống hàng ngày                                                                    

- Vật thực                                                                                       

- Công phu hàng ngày                                                                    

- Công phu chiều                                                                            

- Thuyết pháp                                                                                 

- Trách nhiệm cộng đồng                                                               

- Mẫu mực tâm linh                                                                        

- Xây dựng và trùng tu tự viện                                                       

- Nếp sống tình cảm                                                                       

- Chiêm bái                                                                                     

- Công tác xã hội                                                                            

Chương XVI: NẾP SỐNG TỰ VIỆN III: KHỔ HẠNH, THIỀN QUÁN

Chương XVII: THÁNH TĂNG (A LA HÁN) TÍCH LAN

Chương XVIII GIÁO DỤC

Chương XIX: NẾP SỐNG CƯ SĨ TẠI GIA I-BỐI CẢNH KINH TẾ,XÃ HỘI

Chương XX: NẾP SỐNG CƯ SĨ TẠI GIA II-PHẠM TRÙ TÍN NGƯỠNG

Chương XXI: NGHI LỄ, HỘI HÈ

- Thuyết pháp                                                                                 

- Lễ hội Ariyavamsa                                                                       

- Vesak                                                                                           

- Lễ Giribhanda Pùjà                                                                      

- Lễ Gangàrohana                                                                           

- Lễ Pirit (Lễ Cầu An)                                                                    

- Lễ hội xá lợi răng Phật                                                                 

- Lễ hội Mahinda                                                                            

- Cúng dường vihàra                                                                      

- Lễ an vị thánh tượng                                                                    

- Lễ dâng đèn                                                                                 

- Lễ dâng hoa                                                                                 

- Hành hương lễ bái                                                                       

- Nhập hạ, dâng y (vassa và Kathina)                                            

- Lễ táng                                                                                         

Chương XXII: HIỆN TÌNH PHẬT GIÁO TÍCH LAN

- Đời sống và vai trò Tăng già                                                       

- Thờ cúng                                                                                     

- Hiện tình Phật giáo                                                                      

Chương XXIII: THAY LỜI KẾT                                                 

- Bắt đầu phong trào                                                                       

- Phát triển phong trào                                                                    

- Trại công tác Shramadana                                                            

- Trung tâm huấn luyện chư Tăng                                                  

- Nhận định về phong trào Sarvodaya                                            

- Xây dựng trật tự xã hội mới                                                         

- Trật tựkinh tế xã hội Sarvodaya của A. T. Ariyaratne:                

- Sarvodaya và chính trị                                                                 

- Triết lý xã hội của Phong Trào Sarvodaya Shramadana              

                                                                                                       

PHỤ LỤC                                                                                      

Phụ lục I: DANH HIỆU MAHÀVIHÀRA

Phụ lục II: NIÊN ĐẠI QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN

Phụ lục III: QUỐC VƯƠNG TÍCH LAN

CHỮ VIẾT TẮT                                                                           

TÀI LIỆU                                                                                      

 

                                                    LỜI MỞ ĐẦU

 

Tích Lan là một nước Phật giáo, đã tích cực yểm trợ phong trào vận động đòi bình đẳng tôn giáo của Phật giáo Việt Nam năm 1963, tọa lạc trên một hòn đảo, ở phía nam Ấn Độ, trước năm 1972 gọi là Ceylon, nay gọi là Sri Lanka.

Đảo Tích Lan giống hình giọt nước mắt, diện tích 66.000 km vuông, dài 353 cây số, rộng 183 cây số ở chỗ rộng nhất. Cao nguyên nằm chính giữa, chung quanh miền đồng bằng duyên hải bao bọc, miền bắc ít mưa. Ngọn núi Pidurutalagala cao 2,524 thước, núi Sri Pada, thường gọi là Adam’s Peak cao 2,224 thước là một địa danh lịch sử, nơi theo truyền thuyết, Đức Phật có đặt chân đến, còn để lại dấu chân; nơi theo tín hữu Cơ Đốc, Adam đã đặt chân lên trên trái đất sau khi bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Tích Lan hầu như nối liền Ấn Độ bằng những đụn cát gòi là Cầu Adam (Adam’s Bridge).

Dân số Tích Lan vào khoảng 15 triệu, một trong những quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới, gồm 70% dân Sinhalese, hầu hết theo Phật giáo, nói tiếng Sinhala, 20% dân Tamil theo Ấn Độ giáo hay Hồi giáo, nói tiếng Tamil, phần đông sống ở miền bắc chung quanh Jaffna, trong những đồn điền trà, 10% dân Burghers, dân lai Hà Lan, Y Pha Nho thời thuộc địa, phần lớn theo Thiên Chúa La Mã hay Tin Lành, lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.

Tích Lan nằm trong vùng nhiệt đới, khí hậu nóng và ẩm thấp, nhưng nhờ gió biển nên không khí tương đối điều hòa. Ở vùng cao nguyên về đêm trời mát, lạnh. Nền kinh tế Tích Lan phần lớn dựa vào trà, cao su, dừa, mặc dầu gần đây chính phủ đã thiết lập nhiều cơ sở kỹ nghệ. Ngành du lịch mang lại lợi tức lớn cho Tích Lan.

Dân Tích Lan thích hội hè, đình đám, nhiều lễ hội được tổ chức hàng năm. Lễ rước kiệu Perahera tưng bừng nhộn nhịp được tổ chức vào ngày trăng tròn tháng Esala (tháng Tám) tại Colombo, thủ đô Tích Lan. Ngày rằm trăng tròn là ngày nghỉ công cộng dù có lễ hội hay không.

Tài liệu dùng để soạn thảo tập sách này về thời cổ đại, từ thứ ba trước kỷ nguyên đến thứ mười sau kỷ nguyên phần nhiều dựa vào cuốn History of Buddhism in Ceylon của đại đức Walpola Rahula và đại đức đã rút tỉa từ kinh điển Pali, bia ký Asoka, bia ký Tích Lan, Sớ Giải Pali., Cổ truyện nhân gian và nhiều tác phẩm chữ Pali và Sinhalese, đồng thời cũng dựa vào tài liệu của Dr. W. A. de Silva: History of Buddhism in Ceylon, xuất bản trong Buddhistic Studies của Dr. B.C. Law (Calcutta, 1931); cuốn Buddhism in Sri Lanka, A Short History của H. R Perera. Kinh điển bằng chữ Pali và các Sớ Giải Pali là nguồn tài liệu chính khi bàn về nếp sống phật tử, nhất là nếp sống của chư tăng.

Bia ký Asoka là nguồn tài liệu đáng tin cậy nói về nếp sống tôn giáo và xã hội tại Ấn Độ thuộc thế kỷ thứ ba trước kỷ nguyên. Bia ký Tích Lan tìm thấy tại các hang động, tự viện xưa rải rác khắp nơi trong nước từ thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ hai trước kỷ nguyên, ghi chép rất ngắn, chỉ nói hang động này chùa tháp kia cúng dường cho chư tăng. Bia ký khắc vào đá sau thế kỷ thứ nhất, ghi cúng vật như hồ nước, sông đào, ruộng vườn, thuế nước và những tài nguyên khác cúng dường xây cất, trùng tu tự viện và bảo trợ chư tăng. Bia ký sau thế kỷ thứ tư ghi tiền lời cúng phẩm ngũ cốc. Bia ký sau thế kỷ thứ năm ghi số tịnh tài cúng dường tự viện, tăng chúng và lễ hội. Bia ký sau thế kỷ thứ chín nói về việc quản trị tự viện, phong tục tập quán và chính quyền địa phương.

Sử liệu viết bằng chữ Pali như Dìpavamsa, sử liệu xưa nhất, được nhiều người soạn vào thế kỷ thứ tư. Sử liệu bắt đầu diễn tả một cách tổng quát về đời đức Phật, chuyện Phật viếng thăm Tích Lan và chấm dứt vào thời Mahàsena, thế kỷ thứ tư. Phần đầu của tập Mahàvamsa so đại sự Mahànàma , chùa Dighasandasenàpati-Parivena biên soạn vào thế kỷ thứ năm, phần hai do Dhammakitti Thera, có lẽ tại Polonnaruva, biên soạn vào thế kỷ thứ mười ba. Ngoài ra còn có những Công Đức Ký (Punna-pottha) của hoàng gia, phú hộ ghi chép hành hoạt công đức, ngay cả hoạt động chính quyền. Bộ Mahàvamsa-Tika (Đại Sứ Sớ Giải) do đại sư Mahànàma (không phải là tác giả của Mahàvamsa) biên soạn vào thế kỷ thứ tám hay thứ chín, giải thích bộ Mahàvamsa. Những bộ Dipavamsa, Mahàvamsa, Mahàvamsa-Tika, Punna-pottha diễn tả khá trung thực và chi tiết những biến chuyển xảy ra tại Tích Lan, nhất là Phật giáo Tích Lan từ thế kỷ thứ ba trước kỷ nguyên đến thế kỷ thứ mười sáu kỷ nguyên.

Sớ Giải Pali do ngài Buddhaghosa (Phật Âm) biên soạn tại Mahàvihàra ở Anuradhapura vào thế kỷ thứ năm là nguồn tài liệu phong phú, đáng tin cậy, nói về lịch sử Phật giáo Tích Lan từ thế kỷ thứ ba trước kỷ nguyên đến thế kỷ thứ năm sau kỷ nguyên. Buddhaghosa dịch tài liệu này từ tiếng Sinhalese sang tiếng Pali, nhưng ngài là vị tinh thông Tam Tạng nên người ta xem ngài như là soạn giả bộ Sớ Giải Pali. Theo ngài, Sớ Giải Tam Tạng là do Mahinda mang đến Tích Lan, được người Tích Lan soạn thành Sớ Giải tiếng Tích Lan và Buddhaghosa dịch sang tiếng Pali.

Văn học dân gian cũng được dùng làm tài liệu trong tập sách này. Tập Sahassa-vatthuppakarana do đại sư Vedeha thuộc giáo phái Vanavàsì biên soạn vào đầu thế kỷ thứ mười bốn, gồm 94 câu chuyện, tập Sahassavatthu-Attakakathà được biên soạn vào thế kỷ thứ chín, gồm những câu chuyện lý thú, tập Rasavàhini gồm 103 câu chuyện, 40 chuyện liên quan đến Jambudìpa (Ấn Độ), 63 chuyện nói về những gì xảy ra tại Lankà (Tích Lan) v.v…                                        

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

BÁT CHÁNH ĐẠO Con đường đến hạnh phúc
BÁT CHÁNH ĐẠO Con đường đến hạnh phúc
Cẩm nang viết Khảo luận Luận văn Luận Án
Cẩm nang viết Khảo luận Luận văn Luận Án
Đức Phật và Phật Pháp
Đức Phật và Phật Pháp