Tìm Sách

Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu >> Kỷ yếu Hòa Thượng Thích Trí Thủ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kỷ yếu Hòa Thượng Thích Trí Thủ
 • Tác giả : Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 144
 • Nhà xuất bản : Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu
 • MCB : 12010000008293
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

PL. 2536 – DL. 1993

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ THỦ

KỶ YẾU

Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

ấn hành

LỜI NÓI ĐẦU

Lịch sử Phật giáo Việt Nam đã gắn liền với dân tộc Việt Nam, đó là một điều đã được khẳng định. Biết bao Thiền sư như KHUÔNG VIỆT, VẠN HẠNH, QUẢNG ĐỨC v.v…đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp xuển dương đạo pháp và phụng sự dântộc.

Trong dòng lịch sử liên tục ấy, hai phần ba thế kỷ qua, Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ đã nối gót các bậc tôn đức cao tăng trong sứ mệnh phụng sự chúng sinh, hoằng truyền chánh pháp. Hòa thượng đã hết lòng với đời với đạo, theo tinh thần dung nhiếp và cảm hóa mọi tầng lớp quần chúng và Phật tử. Hình bóng của Hòa thượng là hiện thân của từ bi và hỷ xả, đạo nghiệp của hòa thượng là kết tinh của giới đức và trí tuệ, hoàn cảnh càng phức tạp bao nhiêu, khả năng hóa giải của Hòa thượng càng thể hiện thiện xảo bấy nhiêu. Hòa thượng đặt chân đến đâu là hòa hợp và hoan hỷ đến đó. Thế nên, hình ảnh của Hòa thượng lức nào cũng hiện diện trong mọi chiều hướng thăng trầm của đạo Pháp và dân tộc. Phải chăng đó là hạnh nguyện đặc thù của những bậc Đại sĩ Thượng nhân?

Giờ đây, công hạnh của Hà thượng đã viên mãn, báo thân sinh diệt của Hòa thượng đã vĩnh viễn từ giã cõi đời. Nhưng pháp thân bất diệt của Hòa thượng vẫn luôn luôn hiện hữu trong mọi sinh hoạt của Phật giáo và dân tộc.

Ngôn từ và hình ảnh trong Kỷ Yếu này nói lên những tâm tư tình cảm chân thành nhất của nhiều giới đối với Hòa thượng trong dịp tang lễ.

Thiết tưởng những tài liệu này có thể giúp ích phần nào cho những ai muốn tìm hiểu cuộc đời của Hòa thượng.

Việc làm, sao cho khỏi lỗi lầm và thiếu sót, kính mong chư vị tôn túc và độc giả niệm tình hoan hỷ.

                                             BAN THỰC HIỆN KỶ YẾU

MỤC LỤC

- Lời nói đầu                                                                                                                      

- Cáo bạch                                                                                                                          

- Lược sử cố Hòa Thượng                                                                                                 

- Khơi mở lối về                                                                                                                

- Nhớ thầy                                                                                                                          

- Ban lễ tang                                                                                                                       

- Ban tổ chức lễ tang                                                                                                          

- Chương trình lễ tang                                                                                                        

- Trích bản tin các báo                                                                                                       

- Thông bạch của Ban Thường trực TWGHPGVN                                                          

- Điện tín phân ưu                                                                                                              

- Điếu văn của Hội đồng TSTWGHPGVN                                                                      

- Điếu văn của Ủy ban TWMTTQVN                                                                              

- Trướng đối vòng cườm                                                                                                   

- Trích cảm tưởng ghi trong sổ tang                                                                                   

- Họa thơ – 70 tuổi HT. Thích Trí Thủ                                                                              

- Tường thuật lễ tang                                                                                                         

- Lời cảm tạ của môn đồ hiếu quyến                                                                                  

- Bức thư của Sư nữ Thành phố Vinh                                                                               

- Lời phát biểu của HT. Thiện Siêu                                                                                   

- Thư cảm niệm khóc Ôn                                                                                                   

- Thủ bút của Hòa Thượng                                                                                                

- Cảm tác – Viếng cảnh Hương Sơn                                                                                 

- Thiền sư Tân                                                                                                                   

- Cung duy                                                                                                                         

- Bái niệm Hòa Thượng                                                                                                     

- Tôn sư Thủy niệm                                                                                                           

- Kết dòng tiểu sử                                                                                                              

- Bia tháp Hòa Thượng Thích Trí Thủ                                                                              

- Tưởng niệm HT. Thích Trí Thủ                                                                                      

- Nhân một bài thơ về HT. Thích Trí Thủ                                                                         

- Khai kiến Quảng Hương Già Lam                                                                                  

- Cảm niệm HT. Thích Trí Thủ                                                                                         

- Những lời căn dặn                                                                                                           

- Tưởng niệm (thơ)                                                                                                            

- HT. Thích Trí Thủ với nghi thức lễ sám                                                                         

- Sáng một trời thơ                                                                                                             

- Pháp Hữu                                                                                                                        

- Hòa niệm HT. Thích Trí Thủ                                                                                          

- Trang nhật ký của Thị giả                                                                                                

- Khóc Hòa Thượng Thích Trí Thủ                                                                                   

- Xuống núi gánh nước – lên rừng kiếm củi                                                                      

- Chiện phiến đá đề thi                                                                                                       

- Cảm niệm Ôn Già Lam                                                                                                    

- Tiếng lòng                                                                                                                       

- Một tâm hồn đầy thơ                                                                                                       

- Kính dâng Hòa Thượng                                                                                                  

- Hoài niệm                                                                                                                        

- Dáng từ                                                                                                                            

- Những mẫu chuyện nhỏ về Thầy                                                                                    

- Pháp âm Đồng vọng                                                                                                        

- Viếng Giác Linh                                                                                                              

- Đạo thọ cao hiển                                                                                                              

- Mừng tuổi thọ HT. Thích Trí Thủ                                                                                   

- Hạnh nguyện                                                                                                                   

- Nhớ Thầy                                                                                                                        

- Một lời ca – Một huấn thị                                                                                                

- Phút giao cảm                                                                                                                  

- Niềm đau nhược thảo                                                                                                      

- Lạy Thầy                                                                                                                         

- Thư tịch của HT. Thích Trí Thủ                                                                                      

- Lời cảm tạ                                                                                                                        

- Cáo lỗi

Các sách khác thuộc Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu

Kỷ yếu lễ tang HT. Thích Giác Nhu
Kỷ yếu lễ tang HT. Thích Giác Nhu
Kỷ yếu 5 năm Thiền Viện Trúc Lâm 1994-1999
Kỷ yếu 5 năm Thiền Viện Trúc Lâm 1994-1999
Kỷ yếu Đức Pháp Chủ GHPGVN HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NHUẬN
Kỷ yếu Đức Pháp Chủ GHPGVN HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NHUẬN
Kỷ yếu khóa an cư kiết hạ tập trung Đại Tòng Lâm Phật giáo
Kỷ yếu khóa an cư kiết hạ tập trung Đại Tòng Lâm Phật giáo
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học về chuyên đề Giáo Dục
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học về chuyên đề Giáo Dục
Kỷ yếu tuần quán niệm 1985 - 1987
Kỷ yếu tuần quán niệm 1985 - 1987
Kỷ yếu của Quốc Hội khoa X kỳ họp thứ sáu
Kỷ yếu của Quốc Hội khoa X kỳ họp thứ sáu
Thông tin Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008
Thông tin Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008
Kỷ yếu Ni Trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên
Kỷ yếu Ni Trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên
Dấu ấn học đường - Kỷ yếu chuyên ngành PGVN khóa VI (2005-2009)
Dấu ấn học đường - Kỷ yếu chuyên ngành PGVN khóa VI (2005-2009)
Nội San Hương Đạo - Tăng Ni sinh khóa II (2001-2005)
Nội San Hương Đạo - Tăng Ni sinh khóa II (2001-2005)
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay