Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Kiến Chính


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Kiến Chính
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Sa Môn Trí Hải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 16
 • Nhà xuất bản : Chùa Đức Viên USA
 • Năm xuất bản : 1982
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000001581
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH KIẾN CHÍNH

Dịch giả : Sa-môn TRI HẢI

Chùa ĐỨC VIÊN – USA.

LỜI NÓI ĐẦU

Một điều mà tất cả các bậc trí thức trên Hoàn cầu, từ xưa tới nay, vẫn có nhiều người thường thắc mắc. Tuy có các nhà: Tôn giáo, Triết học, Khoa học, Thần học, Sinh-lý học v.v…cũng đã dầy công nghiên cứu suy tầm để giải đáp. Song kết quả mỗi thuyết đều sai khác hẳn nhau, như nước với lửa, đã làm cho người đời phải thất vọng, vì đương còn hoài nghi lại hóa thành rối trí , không khác chi nguời đi đường bỡ ngỡ ở giữa ngả ba, ngả bảy, gặp người để hỏi thăm lại mỗi người chỉ mỗi lối.

Đó là vấn đề : “Người ta từ đâu mà sinh ra, chết đi sẽ lại về đâu, có còn gì hay không, hay là mất hẳn, và tại sao lại có những sự xấu, tốt, khổ, vui, khôn, dại, không giống ai?

Mới đây chúng tôi đọc Đại tạng thấy trong cuốn kinh này nói: Xưa kia có một vị đệ tử của Đức Phật Thích Ca, cũng vì nghi ngờ về vấn đề này, nên đã cố ý hỏi Phật rất kỹ àng: Phật cũng lại đem đủ mọi phương tiện dạy cho thật tường tận.

Nhận thấy sự rất có ích lợi cho những ai muốn hiểu, nên tôi đã quên bẵng mất sự ngu dốt vụng về của mình, mà chỉ biết thành tâm cố gắng dịch thành chữ Việt, mong được phổ thông, để ai nấy đều cùng nhận định.

 Viết ngày 19/5/ Quý Tỵ

(2.497 PL)

Sa- môn TRÍ HẢI

Chùa Quán Sứ-Hà Nội

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2