Tìm Sách

Văn Hóa Phương Đông >> Khổng Học đăng trọn bộ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Khổng Học đăng trọn bộ
 • Tác giả : Phan Bội Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 794
 • Nhà xuất bản : Nhà sách Khai Trí
 • Năm xuất bản : 1973
 • Phân loại : Văn Hóa Phương Đông
 • MCB : 12010000009705
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KHỔNG HỌC ĐĂNG

Trọn bộ

PHAN BỘI CHÂU

Khai Trí

            LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Đây có lẽ là di cảo có giá trị nhất và công phu nhất của cụ Sào Nam Phan Bội Châu. Với nhan đề “Khổng học đăng” nhà chí sĩ tiền bối có ý đưa ra cái tinh hoa của nền Khổng học, một nền cổ học siêu việt đã chế ngự tư tưởng Đông phương.

Trong bộ sách này, Cụ Phan đã diển giải tất cả những phần cốt yếu trong bộ Tứ Thư (gồm Luận ngữ, Đại học, Trung Dung, Mạnh Tử). Cụ trình bày mạch lạc kèm theo những thí dụ xác thực để người đọc có thể thấu đáo ý nghĩa trong lời nói của thánh hiền. Cụ lại đính chánh những chổ chú giải sai lầm của các tiên nho, sai lầm vì kiến thức bất cập hay vì cố ý xuyên tạc (nhất là của giới Tống nho). Cụ biện luận rành rẽ, lại nêu ra nhiều chứng tích Đông, Tây kim , cổ. Những câu trong sách cổ rất súc tích, chỉ thay đổi một dấu chấm câu, người ta có thể hiểu bằng nghĩa khác. Ngoài ra có những chữ có nhiều nghĩa, muốn hiểu cách nào tùy người đọc. Đấy là những điểm để cho các nhà phản nho lợi dụng xuyên tạc, và cũng là cớ để kẻ nông cạn hiểu lầm.

Đã đành rằng không có một học thuyết nào toàn bích, nhưng ít nhất những nhà chú giải phải vô tư, để nhận thấy những ưu điểm trong đó

Trong lúc những trào lưu tư tưởng Âu Tây dồn dập tràn vào Việt Nam, nhiều nhà tân học bài bác nền học cũ là cổ hủ, trái lại các nho gia cho cái học mới là phù hoa. Cụ Phan nhận thức rằng: ‘học cũ là nền tảng, mà học mới tức là vật liệu; hai bên vẩn có thể giúp cho nhau làm nên một tòa nhà hoa mỹ. Chẳng bao giờ không vật liệu mà làm nên nhà, và cần thứ nhất là chẳng bao giờ không nền tảng mà dựng được nhà”. Cụ muốn dung hòa cái học cũ với cái học mới. Cụ can đảm khêu sáng “ngọn đèn Khổng học” để thức tỉnh những kẻ lầm lạc.

Cụ Sào Nam khởi thảo bộ sách này năm 1929 sau khi cụ ở hải ngoại về nước, và sau nhiều lần khảo duyệt lại, đã hoàn tất vào năm 1936. Các tác phẩm của cụ lại bị chế độ cai trị sau đó cấm. Song cũng may tập di cảo này còn sót lại, cho chúng ta còn được thừa hưởng di sản tinh thần vô cùng quý giá.

                                                                     NHÀ XUẤT BẢN

                                                                MỤC LỤC

                              Lời nhà xuất bản                                                              

                              Phàm lệ                                                                            

KHỔNG HỌC ĐĂNG THƯỢNG THIÊN                                

         Luận ngữ trích lục diễn giải                 

Chương I.-            Khổng Tử lược truyện                                                      

Chương II.-           Lý luận và sự thực thuộc về chữ học của K.T                              

Chương III.-          Kể cho kỹ những tằng thứ công việc học                                     

Chương IV.-         Bàn về chữ chí                                                                 

Chương V.-          Chữ nhân ở trong Khổng học                                           

Chương VI.-         Các bộ phận và các chi tiết ở trong trang chữ nhân                      

Chương VII.-        Phản diện với phụ diện chữ nhân ở trong Khổng học                  

Chương VIII.-       Nhân với trí dũng                                                           

Chương IX.-         Công dụng đức nhân chứng nghiệm vào việc người đời xưa                  

Chương X.-          Kết luận chữ nhân                                                           

Chương XI.-         Lối chính giáo của Khổng học                                          

Chương XII.-        Đạo thiệp thế quan nhân ở trong Khổng học                                

Chương XIII.-       Phương pháp biện biệt quân tử với tiểu nhân                               

Chương XIV.-      Luận lý ở trong Khổng học                                               

Chương XV.-       Qui kiết ở công học vấn                                                   

                              1.- Hai chữ hiếu học trong Khổng học                             

                              2.- Chữ học kèm với chữ tư                                            

                              3.- Phạm vi chữ học                                                        

Chương XVI.-      Bàn về phương pháp thuộc về tìm thầy kén bạn                          

Chương XVII.-Cách dạy người của đức Khổng Tử                                                  

Chương XVIII- Tổng kết luận                                                                         

                              1.- Chữ lạc                                         

                              2.- Chữ trung                                     

                              3.- Chữ quyền                                    

                              4.- Chữ thì                                         

  KHỔNG HỌC ĐĂNG THƯỢNG – BỔ LỤC                           

  KHỔNG HỌC ĐĂNG TRUNG THIÊN                                   

Chương I.-            Đích phái của khổng học                                                  

Chương II.-           Dịch riêng tuyển pho sách “Đại học”                               

Chương III.-          Thích nghĩa tam cương lĩnh ở Kinh Văn                                      

Chương IV.-                                                                                                  

Chương V.-                                                                                                   

Chương VI.-         Thành ý chánh tâm                                                            

Chương VII.-        Chánh tâm tu thân                                                           

Chương VIII.-       Tu thân tề gia                                                                   

Chương IX.-         Tề gia trị quốc                                                                  

Chương X.-          Trị quốc bình thiên hạ                                                       

                              TRUNG DUNG CHÍNH VĂN TRÍCH DỊCH                          

Chương I.- Tử Tư lược truyện                                                            

                              1.- Mệnh, tính, đạo với trung hòa                                    

                              2.- Trung dung                                   

                              3.- Đạo với Trung dung                                                  

                              4.- Chân lý của quỷ thần                                                 

                              5.- Đạo thuộc về chữ “thành”                                         

                              6.- Luân lý ở trong thành chi đạo                                    

                              7.- Thành chi đạo thuộc về tu thân                                  

                              8.- Chính trị ở trong thành chi đạo                                  

                              9.- Hai bậc người ở trong thành chi đạo                           

                              10. Kẻ công phu làm cho đến thành chi đạo                     

                              11. Qui kiết ở nơi công phu thận độc                             

                              12. Tổng kết                                                                    

Khổng học đăng quyển II                                             

Khổng học đăng hạ thiên                    

Chương  I.- Phái rất gần ở trong Khổng học                                    

                              1.- Mạnh Tử lược truyện                                                   

                              2.- Tâm tính luận                               

                              3.- Thực chứng của thiện tính có 4 mối                            

                              4.- Dưỡng khí tri ngôn                                                    

                              5.- Triết học trong chính trị                                             

                              6.- Bình dân kinh tế chủ nghĩa                                        

                              7.- Chủ nghĩa thuộc về bình dân giáo dục                        

                              8.- Đạo thiệp thế quan nhân của thầy Mạnh                     

                              9.- Tỷ giao thầy Mạnh với Đức KHổng Tử                     

Chương II   - Tuân Tử                                       

                                 - Tuân Tử triết học lược luận                                       

                                 - Giải thích ý nghĩa bài “Tính ác luận”                          

                                 - Giải thích ý nghĩa thuyết “Phi mệnh”                         

                                 - Giải thích về thuyết “Phi thập nhị tử”                         

                                 - Kết luận                                                                    

Chương III  - Khổng học viễn phái                                                  

                                 - Khổng học phái ở đời lưỡng Hán và Lục triều           

                                 - Tư Mã Thiên                                                              

                                 - Lưu Hường                                                                

                                 - Dương Hùng                                                             

                                 - Vương Sung                                                              

                                 - Chư cát Lượng                                                           

                                 - Pho Huyền                                                                 

                                 - Đào uyên Minh                                                          

                                 - Vương Thông                                                            

                                 - Hàn Dũ                                                                      

                                 - Ly Cao                                                                       

Chương IV   - Khổng học ở Triều Tống                                             

-   Chu Liêm Khê                                                                   

-   Thiệu khang Tiết                                                               

-   Trương hoàng Cừ                                                             

-   Trình minh Đạo                                                                 

-   Trình y Xuyên                                                                   

-   Vương an Thạch                                                               

Chương V   -Khổng học phái ở đời Nam Tống với Triều Nguyên                  

-   Khổng học phái ở đời Nam Tống : Nhạc phi                                           

-   Trương ngụy Công                                                                       

-   Lý diên Bình                                                                      

-   Chu hốt Am                                                                       

-   Lục tượng Sơn                                                                   

-   Khổng học phái ở triều Nguyễn                                                    

-   Hứa lỗ Trai                                                                        

-   Ngô thảo Lô                                                                       

Chương VI           -Khổng học phái ở triều Minh                                           

-   Tiết kính Hiên                                                                    

-   Ngô khang Trai                                                                 

-   Hồ kinh Trai                                                                      

-   Trần bạch Sa                                                                      

-   Vương dương Minh                                                                      

                              a) Các cao đệ của vương môn                                                        

-   Lưu trấp Sơn                                                                      

-   Sử khả Pháp                                                                      

Chương VII   -Khổng học phái ở Thanh triều                                      

-   Cố đình Lâm                                                                      

-   Hoàng lê Châu                                                                   

-   Nhan tạp Trai                                                                     

-   Đái đông Nguyên                                                             

-   Tôn hạ Phong                                                                    

-   Ly nhị Khúc                                                                       

-   Lục Phủ Đình                                                                    

Chương VIII         -Khổng học phái ở cuối Triều Thanh và bắt đầu vào Dân quốc              

-   Khan Nam Hải                                                                  

-   Trâu Dung                                                                         

-   Chương Thái Viêm                                                                       

-   Lương Nhậm Công                                                                       

-   Uông Tinh Vệ                                                                   

-   Đàm Lưu Vương                                                               

-   PHỤ LỤC                                                                         

-   Lối học khoa cử và lối học của Tống nho có phải là học đạo                  

-   Khổng Mạnh không?                                                                    

Thân thế và văn chương của ông Văn Thiên Tường

Các sách khác thuộc Văn Hóa Phương Đông

Mạnh Tử Quốc Văn Giải Thích
Mạnh Tử Quốc Văn Giải Thích
Lão Tử Đạo đức kinh
Lão Tử Đạo đức kinh
Dưỡng sinh cho mọi người
Dưỡng sinh cho mọi người
Lịch sử Triết học Đông Phương
Lịch sử Triết học Đông Phương
Nam Hoa Kinh
Nam Hoa Kinh
Chu Dịch ứng dụng vào thời đại
Chu Dịch ứng dụng vào thời đại
Thiền và Hoa Đạo
Thiền và Hoa Đạo
Rung động thư giản với năng lượng cảm xạ học
Rung động thư giản với năng lượng cảm xạ học
Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tinh hoa xử thế
Tinh hoa xử thế
Truyện ngụ ngôn Ấn Độ PANCHATANTRA
Truyện ngụ ngôn Ấn Độ PANCHATANTRA
Truyện cổ dân gian Ấn Độ
Truyện cổ dân gian Ấn Độ