Tìm Sách

Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu >> Kỷ Yếu Lễ tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học Khóa III


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kỷ Yếu Lễ tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học Khóa III
 • Tác giả : Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 167
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu
 • MCB : 1210000009710
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KỶ YẾU LỄ TỐT NGHIỆP

CẤP PHÁT VĂN BẰNG CỬ NHÂN PHẬT HỌC

KHÓA III (2005 – 2009)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ

Nhà xuất bản Phương Đông

 

LỜI NÓI ĐẦU

            Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, như thế, đã trải qua 12 năm hình thành và phát triển (1997-2009) với 3 khóa đào tạo Cử nhân Phật học, khóa I, II, và khóa III, khóa IV đang bước vào năm học thứ III, và khóa V vừa được tuyển sinh. Để đánh dấu mốc điểm thời gian quan trọng trong quá trình lập thành và ổn định của hai khóa đào tạo đầu tiên, tập Kỷ yếu số I của Học viện đã được thực hiện vào tháng 7 năm 2005, vào dịp chuẩn bị lễ Tốt nghiệp và Cấp phát Văn bằng cử nhân Phật học cho Tăng Ni sinh khóa II. Và bây giờ là tập kỷ yếu số II.

 

Cũng như tập kỷ yếu đầu tiên, tập Kỷ yếu lần này được thực hiện như một tư liệu toàn cảnh giới thiệu những nét cơ bản về các hoạt động đào tạo, cũng như những biến chuyển và tựu thành của Học viện trong suốt khóa học bốn năm qua (2005-2009). Tuy nhiên, xa hơn, đây sẽ không chỉ là một kỷ niệm, mội hồi ức về Học viện trong thời gian qua, mà còn là một phản ảnh những khẳng quyết sứ mệnh, cũng như những định hướng phát triển giáo dục tương lai gần và xa của Học viện.

 

Lộ trình xây dựng, duy trì và phát triển khu vườn giáo dục Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế là một tổng hòa các trí lực và tâm lực của nhiều người. Với mỗi tập Kỷ yếu được thực hiện, Hội đồng Điều hành Học viện mong mỏi, qua đây những tâm và trí lực cống hiến ấy được ghi nhận, và lưu mãi theo thời gian.

Hội đồng Điều hành Học viện chúng tôi thật lòng bày tỏ niềm tri ân chư Tôn đức, quý vị giáo thọ, giáo sư đã nhiệt tình đóng góp bài viết, chư vị ân nhân hảo tâm giúp đỡ tài lực cho việc thực hiện tập Kỷ yếu này. Chúng tôi cũng ghi nhận và tán thán sự năng nổ và nhiệt tình của Ban biên tập để tập Kỷ yếu số II này được hoàn thành đúng thời gian.

                                                                   Huế, 03 tháng 8 năm 2009

                                                                                      Phật lịch 2553

                                                                                 TM. Hội đồng Điều hành

                                                                                                Viện trưởng

                                                                                  HT.TS . Thích Chơn Thiện

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ

 

MỤC LỤC

Lời mở đầu   

PHẦN I: TỔNG QUAN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ

Hình ảnh và phương danh Hội đồng Viện trưởng & Hội đồng điều hành, Ban Giảng huấn, Văn phòng, Ban xây dựng & Ban bảo trợ Học viện

Một số hình ảnh về quan hệ hợp tác giáo dục của Học viện

Thông tin chung về Học viện

Toàn cảnh 12 năm hành trình xây dựng và phát triển Học viện Phật giáo

Việt Nam tại Huế (1997-2009)

Chương trình đào tạo Cử nhân Phật học

Quy chế hoạt động của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Quy chế đào tạo của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Bản dịch Anh ngữ Quy chế Hoạt động Học viện

Bãn dịch Anh ngữ Quy chế đào tạo Học viện

PHẦN II: CỬ NHÂN PHẬT HỌC KHÓA III (2005-2009)

Hội đồng Điều hành Học viện từ 2005-2008

Một số quyết định điều chỉnh nhân sự Hội đồng Điều hành và Văn phòng

Chương trình đào tạo Cử nhân Phật học khóa III (2005-2009)

Đề tài luận văn

Chương trình Lễ Tốt nghiệp khóa III (2005-2009)

Khai từ của HĐĐH Học viện

Diễn từ của HT. Viện trưởng

Báo cáo Tổng kết khóa III của Ban thư ký

Cảm từ của Tăng Ni sinh viên khóa III

PHẦN III: NHỮNG BÀI VIẾT ĐÓNG GÓP CHO KỶ YẾU

Vô vi cư điện các – Cố HT. Viện trưởng Thích Thiện Siêu

Tánh Không – Viện trưởng, HT.TS. Thích Chơn Thiện

Giáo dục nhân cách trong Phật giáo – HT. Thích Giác Toàn

Một số ý kiến về Đường hướng & mô hình giáo dục TN- TT.TS. Thích Thanh Quyết

Tinh thần Hòa quang đồng trần của vua Trần Nhân Tông – HT. Thích Hải Ấn

Nhìn lại những năm tháng đầu tiên của Học viện – Dương Viết Hồng

Đạo đức học Phật giáo dưới cái nhìn của Tây phương – GS. Cao Huy Thuần

Giáo dục và Giáo dục Phật giáo – Châu Trọng Ngô

Chuyện máy vi tính – BS. Tôn Thất Chiếu

Một số vấn đề tương quan giữa khoa học và tôn giáo nói chung, đạo Phật nói riêng – GS. Thái Kim Lan

Tìm lại chiếc Vân Khánh thời chúa Nguyễn – Trần Đình Sơn

Giáo dục Phật giáo Huế - từ triển vọng lịch sử - TS. Thích Nguyên Đạt

Từ nhà trường đến Học viện – Cao Huy Hóa

Thơ : Nền giáo dục – HT. Thích Chơn Hương

Duy tuệ Thị Nghiệp – Ni sư Thích Nữ Như Minh

PHẦN IV: HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA HỌC VIỆN

Hoạt động quan hệ hợp tác giáo dục

Hoạt động quan hệ quốc tế

Ngoại khóa Tăng Ni sinh viên khóa III

Sinh hoạt Tăng Ni sinh viên khóa III

Danh sách Tăng sinh viên tốt nghiệp khóa III

Danh sách Ni sinh viên tốt nghiệp khóa III

Các sách khác thuộc Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 23
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 23
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 22
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 22
Kỷ yếu tang lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Không
Kỷ yếu tang lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Không
Tưởng Niệm Ân sư Thích Ấn Nghiêm (1920 – 2005)
Tưởng Niệm Ân sư Thích Ấn Nghiêm (1920 – 2005)
Kỷ yếu Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Kỷ yếu Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Kỷ yếu Đại Học Humboldt kinh nghiệm thế giới Việt Nam
Kỷ yếu Đại Học Humboldt kinh nghiệm thế giới Việt Nam
Kỷ yếu Đại Hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc GHPGVN lần thứ III
Kỷ yếu Đại Hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc GHPGVN lần thứ III
Tường niệm trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Tường niệm trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Tường niệm Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải
Tường niệm Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải
Kỷ yếu Sư Bà Đàm Lưu
Kỷ yếu Sư Bà Đàm Lưu
Kỷ yếu Đại Hội Hoằng Pháp kỳ III
Kỷ yếu Đại Hội Hoằng Pháp kỳ III
Kỷ yếu khóa IV niên khóa 1997-2001 Học viện PGVN TP. HCM
Kỷ yếu khóa IV niên khóa 1997-2001 Học viện PGVN TP. HCM