Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Biên niên sử Phật giáo Gia Định – Saigon TP.HCM


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Biên niên sử Phật giáo Gia Định – Saigon TP.HCM
 • Tác giả : Giáo Hội Phật Giáo Việt nam
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 267
 • Nhà xuất bản : TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 1210000009470
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

BIÊN NIÊN SỬ PHẬT GIÁO GIA ĐỊNH – SÀI GÒN TP.HCM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NXB TP.HCM

 

LỜI NÓI ĐẦU

Tập  Biên niên sử Phật giáo Gia Định – Saigon TP.HCM là kết quả đầu tiên của việc biên soạn phần  “Truyền thống đấu tranh bảo vệ đạo pháp và dân tộc” của bộ Lịch sử Phật giáo TP.HCM do Thành hội Phật giáo TP. HCM chủ trương thực hiện.

Việc sưu tầm tài liệu để biên soạn tập Biên niên sử Phật giáo GiaĐịnh-Saigon TP.HCMnày do một tập thể đảm trách, ông Huỳnh Ngọc Trảng phụ trách chung và từng phần được phân công như sau:

- Ông Nguyễn Hiển Đức (phụ trách giai đoạn 1600 – 1858)

- Ông Trương Ngọc Tường (phụ trách giai đoạn 1858-1951)

- Ông Huỳnh Ngọc Trảng và ông Cao Quảng Văn (phụ trách  giai đoạn 1951-1992)

Trong quá trình biên soạn, vì còn gặp nhiều khó khăn, nhát là sự hiếm hoi về tài liệu, nên tậpBiên niên sử Phật giáo Gia Đinh-Saigon TP.HCM này còn cần nhiều bổ chinh quan trọng mới dám hy vọng là hoàn chỉnh. Chính vì vậy, những người thực hiện tha thiết mong nhận được giúp đỡ về tài liệu, cùng những chĩ dẫn liên quan của quý độc giả.

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 1993

Phụ trách nhóm biên soạn

Hòa thượng THÍCH HIỂN PHÁP

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Thay lời tựa

CHƯƠNG I : Phật giao Gia Định Saigon trong bối cảnh Phật giáo   Xứ Đàng Trong (1600-1802)

CHƯƠNG II: Phật giáo Gia Định-Saigon thời nhà Nguyễn    (1802-1858)

CHƯƠNG III: Phật giáo Gia Định – Saigon trước nạn thực dân   Pháp xâm lược (1858-1897)

CHƯƠNG IV: Phật giáo Gia Định – Sai gon trong giai đoạn   chuyển  mình (1898-1925)

CHƯƠNG V: Phật giáo Gia Đinh-Saigon  trong giai đoạn chấn   hưng (1926-1945)

CHƯƠNG VI: Phật giáo Gia Định –Saigon trong giai đoạn cứu quốc ( 1945-1954)

CHƯƠNG VII: Phật giáo thời kỳ 1954-1975

CHƯƠNG VIII: Phật giáo TP HCM sau năm 1975

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)