Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Chư tôn Thiền Đức Cư sĩ hữu công Phật Giáo Thuận Hóa tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chư tôn Thiền Đức Cư sĩ hữu công Phật Giáo Thuận Hóa tập 1
 • Tác giả : Trần Trung Hậu & Thích Hải Ấn
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 691
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12100000010207
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CHƯ TÔN THIỆN ĐỨC & CƯ SĨ HỮU CÔNG

PHẬT GIÁO THUẬN HÓA (Tập I)

THÍCH TRUNG HẬU – THÍCH HẢI ẤN biên soạn

NXB TỔNG HỢP TP.HCM

 

LỜI GIỚI THIỆU

Đêm vắng bốn bề tĩnh mịch, dưới ánh đèn lần giở từng trang, quá khứ như một dòng thác đổ về trong ký ức. Trừ các thế hệ xa xưa của liệt vị Tổ sư thế kỷ XIX trở về trước, những khuôn mặt thời hiện đại trong sử liệu này, có lẽ ít ai trong Tăng Ni Phật tử chúng ta không gặp hình ảnh một Bản sư, một Thế độ sư, một Giáo thụ sư, một Truyền giới sư, một y chỉ sư cho đến  các bậc tiền bối, pháp lữ, đồng sư, đồng trụ, đồng học, đồng tu, đồng hành Phật sự, và cả đến Phật tử tại giacùng đàn em hậu bối đã sớm nhẹ nhàng giải thoát thân mộng huyễn.

Mỗi vị trong đây là một mẫu lịch sử ghép lại thành bức tranh toàn cảnh lịch sử của Phật giáo đất Thuận Hóa nói riêng, một phần của đất nước nói chung, trong một giai đoạn còn rất mới, nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa.

Thật vậy, nếu Nara là kinh đô Phật giáo Nhật bản thì Huế, kể từ sau khi nhà Nguyễn thống nhất đất nước, có thể nói là kinh đô Phật giáo VN, như một người Pháp, nhà nghiên cứu lịch sử VN đã gọi “Hue, la Capitale du Bouddhisme”.

Tác phẩm Chư Tôn Thiền  đức và Cư sĩ Hữu công Phật giáo Thuận Hóa là một công trình biên khảo sử dụng nhiều tư liệu gốc bằng chữ Hán, lưu trử trong các Tổ đình, văn bia các chùa tháp, Châu bản triều Nguyen64v.v…, bằng tiếng Pháp như B.A.V.H.B.E.F E.O, cùng các tạp chí có độ tin cậy cao về mặt lịch sử, là một tập hợp các hành trạng hóa duyên của liệt tổ ở đất Thuận Hóa rồi từ đó tảo đi các miền đất nước, đặc biệt là xứ Đàng Trong.

Điều đáng ghi nhận công đức của hai tác giả là tìm đến khảo sát thực địa, tiếp xúc các nhân vật am hiểu tình hình Phật giáo cũng như tình hình đất nước trong các giai đoạn từ 1945 đến nay. Có thể nói tác giả đã kết tập được những tư liệu sống, chưa hề in ấn xuất bản. Những tư liệu kết tập trong tác phẩm này; tuy nói là tư liệu Phật giáo, và tiểu sử và hành trạng của chư tăng, Ni, Phật tử nhưng nó góp phần nói lên ý nghĩa lịch sử của Phật giáo và dân tộc.

Chắc không ít độc giả không khỏi xúc động khi đọc qua tác phẩm này bắt gặp bóng dáng của chính mình, đâu đó bên cạnh những mẫu đời của chư vị trong quá vãng.

Ta phải tán thán công đức kết tập đó, bởi vì không có người sưu tầm ghi nhận, thời gian sẽ mai một như bao nhiêu sử liệu quý giá đã bị mai một.

Quá khứ la một tấm gương để ta soi mình trong hiện tại và trang nghiêm mình cho tương lai.

Tác phẩm này là một bổ sung cho sử liệu Phật giáo xứ Huế, một sử liệu quý cho Tăng, Ni, Phật tử, các nhà nghiên cứu Phật giáo Huế, lịch sử Phật giáo VN.

Tiếp theo quyển này sẽ còn tiếp tục bổ sung, và phần Phật tử tại gia cũng được đề cập.

Mong mõi tự viện, chư Tăng Ni, Phật tử chúng ta nên có tác phẩm này để giữ gìn những gì đáng trân trọng.

Cám ơn hai tác giả đã cho tôi viết những dòng này, vậy xin giới thiệu cùng chư phương độc giả.

                                       Thành phố HCM, Xuân 2011

                                                  Nguyên Hồng

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Chương I

Bối cảnh lịch sử từ đầu thế kỷ XVII đền hết thế kỷ XVIII

Tiết 1:

Phần khái quát

Tiết 2:

Chư tôn Thiền đức Phật giáo Thuận Hóa trong giai đoạn này

1.     Thiền sư Lục Hồ Viên Cảnh

2.     & Đại Thâm Viên Khoan

3.     Thiền sư Thạch Liêm

4.     Thiền sư Khắc Huyền

5.     Thiền sư Thành Đẳng Minh yêu

6.     Thiền sư Giác Phong

7.     Thiền sư Từ Lâm

8.     Tổ Sư Nguyên Thiều

9.     Thiền sư Huyền Khê

10.                        Tổ sư Minh Hoằng Tử Dung

11.                        Thiền sư Chí Khả

12.                        Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo

13.                        Thiền sư Minh Hằng Định Nhiên

14.                        Thiền sư Minh Vật Nhất Tri

15.                        Thiền sư Minh Giác Kỳ Phương

16.                        Thiền sư Thiệt Vinh Bửu Hạnh

17.                        Thiền sư Linh Phù Tế Cảnh

Chương II:

Bối cảnh lịch sử từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX

Tiết 1:

Phần khái quát

Tiết 2:

Chưtôn Thiền đức Phật giáo Thuận Hóa trong giai đoạn này.

18.                        Đai sư Minh Châu Hương Hải

19.                        Tổ sư Thiệt Diệu Liễu Quán

20.                        Đại sư Thế Nhơn Hữu Bùi

21.                        Đại sư Giác Thù

22.                        Hòa thượng Tế Mẫn Đổ Huấn

23.                        Đại sư tế Hiệp Hải Điện

24.                        Đại sư tế Hiền Trạm Quang

25.                        Đại sư Tế Ân Lưu quang

26.                        Đại sư tế Vi Trường Chiếu

27.                        Đại sư tế Phổ Viên trì

28.                        Hòa thượng Tăng Thiện

29.                        Hòa thượng Đại Tuệ Chíếu Nguyên

30.                        Hòa Thượng Thiện Tánh Trí Hải

31.                        Hòa Thượng Đạo Minh Phổ Tịnh

32.                        Hòa thượng Đạo Trung Chánh Định

33.                        Hòa thượng Đạo Chánh Thanh Chứng

34.                        Hòa thượng Đạo Trung Trọng Nghĩa

35.                        Hòa thượng Đạo Thiện Quang Tuấn

36.                        Hòa thượng Đạo Nhẫn Tích lạc

37.                        Hòa thượng tế Lịch Chánh Văn

38.                        Hòa thượng Linh nhạc Phật ý

39.                        Hòa thượng Liễu Đạt Thiện Thành

40.                        Hòa thượng Tổ Ấn Mật Hoàng

41.                        Hòa thượng Đạo Tâm Trung Hậu

42.                        Hòa thượng Giác Ngộ

43.                        Hòa thượng Liễu Thông Huệ Giám

44.                        Hòa thượng Tánh Nhiên Nhất Định

45.                        hòa thượng Tế Bổn Viên Thường

46.                        Hòa thượng Tế Chánh Bổn Giác

47.                        Hòa thượng Chánh Huệ Nhất Chơn

48.                        Hòa thượng Quang Huy Nhất Niệm

49.                        Hòa thượng Tánh Thiện An Cư

50.                        Hòa thượng Liễu Kiến từ Hòa

51.                        Hòa thượng Liễu Đạo Chi Tân

52.                        Hòa thượng Thiên Phước

53.                        Hòa thượng Tánh Hoạt Huệ Cảnh

54.                        Hòa Thượng Tánh Thông Nhất Trì

55.                        Hòa thượng Tiên Giác Hỉa Tịnh

56.                        Hòa thượng Liễu Triệt Từ Minh

57.                        Hòa thượng Hải Nhu Tín Nhậm

58.                        Hòa thượng Liễu Chơn Từ Hiếu

59.                        Hòa thượng Hải Thuận Lương Duyên

60.                        Hòa thượng Hải Toàn Linh Cơ

61.                        Hòa thượng Chơn tâm Đạo Tánh

62.                        Hòa thượng Pháp lâm

63.                        Hòa thượng hải Triệu Cương Kỷ

64.                        Hòa thượng Hải Nhuận Phước Thiêm

65.                        Hòa thượng Hải Trân Thụy Uyển

66.                        Hòa thượng Tâm Quảng

67.                        Hòa thượng Thanh Nguyên Tiên Giảng

68.                        Hòa thượng tâm Liêm Tâm Thiền

69.                        Hòa thượng Tâm thề

70.                        Hòa thượng Như Thuật Tâm Minh

71.                        Hòa thượng Như Như Đạo Nhân

72.                        Hòa thượng Viên Giác

73.                        Hòa thượng Minh Đức Bửu Tích

74.                        Hòa thượng Tâm Truyền

75.                        Hòa thượng Như hán Nguyên cát

76.                        Hòa thượng Thanh Vân Tâm Thành

77.                        Hòa thượng Chơn Khiết

78.                        Hòa thượng Ấn Bổn Vĩnh Gia

79.                        Hòa thượng Như thừa

80.                        Hòa thượng Phước Chỉ

81.                        Hòa thượng.Tuệ Pháp

82.                        Hòa thượng Tâm Tịnh

83.                        Hòa thượng Viên Thành

84.                        Hòa thượng.Chơn Pháp

85.                        Hòa thượng Tịnh Hạnh

86.                        Hòa thượng Đắc Ân

87.                        Hòa thượng Mật Khế

88.                        Hòa thượng Giác Tiên.

89.                        Hòa thượng Tâm Khoan

90.                        Hòa thượng Thanh Trí Hải Luận

91.                        Hòa thượng Huệ Minh

92.                        Giảng sư Chỉnh Phúc

93.                        Hòa thượng Giác Hải

94.                        Hòa thượng Tâm phổ Trí Uyên

95.                        Hòa thượng Tâm Đăng Trì Hiển

96.                        Hòa thượng Mật Tín

97.                        Hòa thượng Giác Viên

98.                        Hòa thượng Trí Khải

99.                        Hòa thượng Viên Chiếu

100.                      Hòa thượng Phước Huệ

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)