Tìm Sách

Kinh Tạng >> Chú giải Kinh Pháp Cú quyển 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chú giải Kinh Pháp Cú quyển 1
 • Tác giả : Buddhaghosa
 • Dịch giả : Trưởng Lão Pháp Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 478
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1210000009441
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 CHÚ GIẢI KINH PHÁP CÚ Quyển 1

Dịch giả: Trưởng Lão PHÁP MINH

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO  TP . HCM

PL 2541 – DL- 1997

 

       LỜI GIỚI THIỆU

“ Pháp thí thắng mọi thí”

Thực hành lời dạy trên của Đức Phật, trong  những năm qua tại chùa Kỳ Viên,  chúng tôi đã mở những lớp giảng dạy Giáo lý căn bản; Phãn ngữ Pali; Vi diệu Pháp Abhidhamma và nhất  là những khóa thiền tập Vipassana Minh Sát Tuệ. Song song  với những sinh hoạt Phật pháp nói trên, trong điều kiện còn hạn chế, chúng tôi đã cố gắng cho tái bản những quyển kinh quan trọng cần thiết cho việc tu học của chư Tăng và Phật tử như Luật Xuất Gia, Kinh Nhật Tụng của Cư sĩ…

Nhờ hội đủ duyên lành, đến nay chúng tôi mới thực hiện được hoài bão của Ngài Thiền sư Đầu đà PHÁP MINH, bậc Thầy Tổ Pháp Hành khả kính của chúng tôi là cho in thành sách BỘ CHÚ GIẢI KINH PHÁP CÚ tiếng Việt mà Người đã dày công phiên dịch còn sanh tiền.

Trong hoàn cảnh vật chất thật tri túc, thiểu dục một vị tỳ-kheo thọ hạnh Đầu Đà trì bình khất thực, ngăn oai nghi nằm, độc cư giữa đồng vắng tại cốc Bình Thủy và dưới gốc cây Mít Nài tại chùa Bửu Quang, Gò Dưa, Thủ Đức. Người đã phải tận dụng tất cả nội lực từ thể xác đến tinh thần của mình có được do sự khổ luyện hành đạo một cách phi thường hằng đêm, chỉ cùng với vài quyển tập giấy vàng cũ kỹ và ngòi bút mực tím thô sơ, dưới ngọn đèn dầu  không đủ sáng đối với đôi mắt đã già đi theo năm tháng vì định luật vô thường chi phối. Người đã hoàn thành dịch phẩm tuyệt tác này. Toàn bộ các tác phẩm biên khảo, tùy bút, abn3 thảo các dịch phẩm đều đực sao chép lại nhiều bổn bằng chính chữ viết tay của Người để phổ biến cho các Phật tử đọc hoặc chép lại, mỗi khi đến thăm viếng và đặt bút cúng dường Người, nhất là nhóm hành giả Minh Sát Khổ và những Phật tử đạt tiêu chuẩn tinh tấn hành thiền 6 giờ đồng hồ trong tư thế kiết già  mỗi thời thiền tọa. Vì hạnh nguyện của mình, người đã phải đi bộ với đầu trần chân đất một đoạn đường trên 30 km cả đi lẫn về trong chỉ 1 ngày để mượn bản chú giải kinh Pháp Cú bằng chữ Thái của chùa Từ Quang Gò Vấp về phiên dịch tại Cốc của người ở Thủ Đức.

Với lối văn bình dị trong sáng, mang đậm nét dân tộc VN của một Giáo sư khoa Văn thông suốt nhiều ngoại ngữ Pháp, Anh, Thái, Miên…, người không những đã làm cho các  sự tích  Pháp Cú Kinh trở nên sống động, dễ hiểu và gần gũi với chúng ta hơn, mặc dù câu chuyện xảy ra trong  hoàn cảnh xã hội ở Ấn Độ cách đây hơn 25 thế kỷ, mà còn làm nổi bật hơn nữa những lợi ích tuyệt vời của câu Kệ Phật ngôn như là những khuôn vàng thước ngọc, kim chỉ nam cho chúng ta ứng dụng vào đời sống tu tập hiện tại. Vả cũng chính điều này là một phần động lực thúc đẩy Người hy sinh vượt mọi thử thách để hoàn thành tâm nguyện hoằng dương, Phật Pháp, tự giác giác tha.

Đoàn hậu tấn chúng con chí thành tâm nguyện tu hành tinh tấn và cố gắng tu thành sách toàn bộ những dịch phẩm còn lại ngõ hầu đền đáp phần nào công ơn giáo dưỡng và sự hy sinh cao cả  của Người, một bậc chân tu, một tấm gương sáng về Đức Tinh Tấn, Xả ly, Thiểu dục và Hạnh Đầu đà vô song cho Chư Tăng Ni và Tín đồ Phật giáo Nguyên thủy VN.

 Bộ CHÚ GIẢI KINH PHÁP CÚ tiếng Việt này được in hoàn chỉnh là do sự giúp đỡ tận tình của nhóm hành giả MINH SÁT KHỔ, các bạn đạo thân thiết xuất gia  cũng như Cư sĩ, nhất là anh ĐĨNH đã góp công rất nhiều trong việc cùng chúng tôi  đối chiếu lại trong các phần  Kệ Pali với bản kinh chữ Thái, và Cư sĩ NGUYÊN TÂM – TRẦN PHƯƠNG LAN,giáo sư phụ trách môn Anh văn thuật ngữ Phật học tại Học Viện Phật giáo VN tp. HCM, đã dịch thuật phần chú thích các ảnh minh họa  từ nguyên bản tiếng Anh sang tiếng Việt.

Chân thành cảm tạ và tán thán công đức , xin chia đều phần phước PHÁP THÍ này đến  toàn thể chư Đại Đức Tăng và quý Phật tử đã hhun2 phước vào ngân quỹ ấn hành Kinh sách của chùa Kỳ Viên nhất là Đại đức KIM CANG và ông bà KEN and VISAKHA KAWASAKI tại hải ngoại.

Nguyện cho tất cả chúng sanh được an lành

Kỳ Viên tự, mùa An Cư Kiết Hạ

PL. 2541, năm Đinh Sửu 1997

Tỳ- kheo TĂNG ĐỊNH

 

MỤC LỤC

I.                   PHẨM SONG ĐỐI

1.     Trưởng lão Hộ Nhãn

2.     Cậu Kim Hoàn

3.     Trưởng lão Đề Xá

4.     Người sanh làm nữ Dạ xoa

5.     Các tỳ khưu ở Kosambi

6.     Tiểu hắc và Đại hắc

7.     Devadatta được y quý

8.     Ông Tân Nhã Di  không đầu Phật

9.     Đại đức Nanda

10.   Đồ tể Thuần Đà

11.    Thiện Nam sùng đạo

12.    Devadatta phản Phật

13.      Nàng Tố Tâm Nương tử

14.    Hai vị Tỳ-khưu bạn

II.                PHẨM CHUYÊN NIỆM

1.     Hoàng hậu Ô Nhi Ly

2.     Chàng Công Bá Cồ Xá

3.     Trưởng Lão Tiểu Bàn Đặc

4.     Cái Tết thác loạn

5.     Trưởng lão Ma Ha Ca Diếp

6.     Hai vị Tỳ khưu bạn

7.     Đức Ngọc Hoàng Đế Thích

8.     Vị tỳ khưu Quán lửa rừng

9.     Đại đức Đề Xá ở thị xã

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2