Tìm Sách

Kinh Tạng >> Chú giải Kinh Pháp Cú quyển III


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chú giải Kinh Pháp Cú quyển III
 • Tác giả : Buddhaghosa
 • Dịch giả : Trưởng Lão Pháp Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 455
 • Nhà xuất bản : TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1210000009443
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CHÚ GIẢI KINH PHÁP CÚ (Quyển III)

Trưởng Lão Thiền Sư PHÁP MINH dịch

NXB TP.HCM

 

MỤC LỤC

VII- PHẨM A LA HÁN

1.     Ngự y Kỳ Bá

2.     Trưởng lão Ma ha ca Diếp

3.     Trưởng lão Bê Lát Thá Xi Xô

4.     Trưởng lão A Nậu Lâu Đà

5.     Trưởng Lão Ma Ha Ca Chiên Diên

6.     Trưởng lão Xá Lợi

7.     Trưởng lão Đề xá

8.     Trưởng lão xá lợi Phất

9.     Trưởng lão ly bà Đa

10.    Phụ nữ ghẹo thiền sư

VIII- PHẨM NGÀN

1.     Đao Phủ thủ Nanh Đồng

2.     Trưởng lão Ba Hy Dá

3.     Tỳ Khưu Ni tóc quăn

4.     Bà la môn hỏi Pháp vô ích

5.     Bà la môn cậucủa trưởng lão Xá lợi Phất

6.     Bà la môn cháu của Xá lợi Phất

7.     Bà la Môn bạn của xá Lợi Phất

8.     Cậu bé Ích Thọ

9.     Sa di đòn Xóc

10.   Trưởng lão  Kiều Trần Như gốc cây

11.    Trưởng lão Xà Nô

12.    Nàng sa đọa

13.   Nàng Kiều Đàm

14.   Tỳ khưu ni Đa Tử

PHẨM ÁC

1.     Bà la Môn Một áo

2.     Trưởng Lão Xây Dá Xá Ká

3.     Thiên nữ Cốmnrang

4.     ông cấp Cô Độc đuổi thiên nữ

5.     Tỳ khưu khinh giới nhỏ

6.     Bá hộ chăn mèo

7.     Phú thương tranh hiểm lộ

8.     Thợ săn Kê Hữu

9.     Thợ săn Kê Hữu

10.    Thợ săn gặp Thiền sư

11.    Trưởng lão Đề xá

12.    Ba nhóm Tỳ Khưu

13.   Vua Thiện Giác

X- PHẨM ĐAO TRƯỢNG

1.     Nhóm lục sư hành hung

2.     Nhóm Lục sư đe dọa

3.     Lũ trẻ đập rắn

4.     Trưởng lão Kon đá Tha Ná

5.     Bát quan trai của Phụ nữ

6.     Ngạ quỷ mình trăn

7.     Trưởng lão Mục Kiền Liên Níp bàn

8.     Tỳ khưu nhiều vật dụng

9.     Đại thần San Tá Tí

10.   Trưởng lão Khố rách

11.   Sa di hạnh phúc

XI - PHẨM LÃO

1.     Bạn bà thiện Chí say

2.     Nàng Xí Rí na

3.     Trưởng lão ni Út tá ra bị té

4.     Nhóm Tăng Thượng Mạn

5.     Tỳ Khưu ni Sắc Nan Đà

6.     Hoàng hậu Mạt Ly

7.     Trưởng lão Lô Ưu Đà Di lẩn quẩn

8.     Phật thành đạo

9.     Đại phú phá sản

XII – PHẨM TỰ NGÃ

1.     Bồ đề Vương Tử

2.     Thích tử Ú Pá Nan Đá

3.     Trưởng lão Đế xá tinh tấn thiền

4.     Mẹ của trưởng lão Ca Diếp đồng tử

5.     Thiện nam Má Ha Ka Lá

6.     Đế bà Đạt Đa

7.     Cố ý chia rẽ Tăng

8.     Trưởng lão Ka lá

9.     Thiện Nam Tiểu Ka lá

10.    Trưởng lão Tự lợi

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2