Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Phan Bội Châu -thân thế thi văn


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phan Bội Châu -thân thế thi văn
 • Tác giả : Thế Nguyên
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 200
 • Nhà xuất bản : Tân Việt
 • Năm xuất bản : 1956
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 1210000009735
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Phan Bội Châu  (Thân-thế và Thi-văn)

       1867-1940

 Thế Nguyên

 

Nhà xuất bản Tân Việt

MẤY LỜI TRẦN TÌNH

Chí-sĩ là những bậc ưu ái giang-san, thương nòi xót giống, gặp cơn nước bĩ thì chẳng quản thân, hết sức mình mà mưu cuộc vinh-quang cho dân nước. Đến khi nhận rõ thời cơ, chí-sĩ không bao giờ ngần ngại đạp phăng trở lực, sáng suốt đứng ra lãnh đạo quần-chúng, khởi xướng phong trào,  phất cờ gióng trống chiêu hồn dân-tộc, gọi đàn để cùng dân nước cùng lo: đường bảo-chủng, nghĩa hợp-quần.

Kể từ sau trận Nhật-Nga (1905-1908) nước ta đã có phong trào duy-tân tự cường hơn suốt bốn mươi năm cho tới ngày nay, do các bậc chí sĩ tiên giác đi tiên-phong, khai lối mở đường, khiến cho dân tộc ta ngày nay hăm-lâm triệu dân đều đã biết nung nấu nơi lòng một lý-tưởng, hăng-hái, dũng tiến trên đường duy-tân cải –cách.

Vận hội mới đã đến rồi, Quốc-gia hưng-thịnh do ở toàn dân định-quyết trong buổi này. Lựa thiêng bừng cháy trong tâm-can dòng giống Việt. Khí thiêng bàn-bạc khắp nước non nhà.

Người đi sau phải nhờ ơn người đi trước dọn đường, mà sa nước mắt, niệm công-lao, hính hương sùng-bái.

Ta không nên đem thành bại mà luận anh hùng . Chỉ nên cầu rút lấy những bài học hay của những bậc người đã dốc chí hy sinh, tận-tụy vì đại-chúng.

Nhóm lò hương thiêng trong lòng đất Việt, khơi ngọn lửa thiêng trong lòng dân Việt, tỏ tấm tình cùng với non-nước đồng-bào, chúng tôi xin cố hết sức sưu tầm biên khảo toàn pho “Việt-nam chí sĩ”, trong tủ sách “NHỮNG MẢNH GƯƠNG” của nhà TÂN VIỆT.

Mỗi một chí sĩ sẽ biên thành một tập, thành kính ghi chép hết nhưng công-nghiệp bình-sinh, từ khi chào đời cho đến khi tử hậu.

Soát lại dĩ-vãng để tìm những tấm gương sáng cho buổi đời hiên tại, tưởng cũng là một điều cần để nhận-định rõ cuộc diễn-triển của lịch sử mà hướng về tương lai.

Ấy là chí nguyện của người hậu học.

THẾ NGUYÊN

 

MỤC LỤC

Mấy lời trần tình

Tựa

                  Phần thứ nhất

                  THÂN THẾ

 1. Thưở ấu thời
 2. Phan Bội Châu hoạt động chính-trị ở nước nhà
 3. Phan Bội Châu hoạt động chính-trị ở nước ngoài
 4. Trong ngục Quảng-Châu
 5. Tiếng bom Sa-diện
 6. Cụ Phan bị bắt
 7. Cụ Phan trên đường giải về Hải-phòng
 8. Phan Bội Châu trước hội-đồng đề hình
 9. Một việc cảm động trong khi xử án cụ Phan
 10. Phong trào vận động ân xá cụ Phan Bội Châu
 11. Cụ Phan Bội Châu sau ngày ân xá
 12. Những chuyến đi không thành của cụ Phan Bội Châu
 13. Cảm tình của cụ Phan đối với nữ đồng-chí Ấu Triệu
 14. Cảm-tình của cụ Phan đối với cái chết của hai đồng-chí Nguyễn Thái Học và Nguyễn Thị Giang
 15. Cụ bà Phan Bội Châu
 16. Cụ Phan mở hàng dạy thi
 17. Đếm chuỗi ngày qua
 18. Ngày tàn

            Phần thứ hai             THI-VĂN

I.                   Giác –quần thư

II.                 Lời gia-huấn

III.               Văn tế

 1. Tế đồng bào Nghệ-tĩnh chết vì nạn bão lụt
 2. Điếu đồng bào bão lụt ở Bình-phú
 3. Viếng cụ Phan Tây-Hồ

IV.              Phú

 1. Tỉnh quốc –dân phú
 2. Tỉnh tục phú

V.                Thơ

1.Vịnh thập vật

2. Sáu bài thơ Tết

            PHỤ LỤC

I.Hai bài diễn thuyết của cụ Phan

1. Bài diễn thuyết tại trường Quốc-học Huế

2. Bài diễn-thuyết tại trường Đồng-Khánh Huế

II. Bức thư gửi cụ Phan Chu Trinh

Mục lục

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)