Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Giòng sinh mệnh văn hóa Việt Nam


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giòng sinh mệnh văn hóa Việt Nam
 • Tác giả : Lý Đại Nguyên
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 129
 • Nhà xuất bản : An Tiêm
 • Năm xuất bản : 1967
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1210000009747
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIÒNG SINH MỆNH VĂN HÓA VIỆT NAM

Lý Đại Nguyên

An Tiêm xuất bản

KHỞI ĐỀ

Giòng sinh mệnh văn hóa là giá trị đích thực và là một tiềm năng đảm bảo sự tồn vững của Dân Tộc. Một dân tộc không có tiềm năng đó, nhất định bị tiêu diệt hoặc bị đồng hóa bi thảm trước sự lấn trùm của các dân tộc khác. Dân tộc Việt tồn tại đến nay; sau bao đợt bị xâm lăng về khắp mặt , đã là một bằng chứng quả quyết là GIÒNG SINH MỆNH VĂN HÓA VIỆT NAM có thật. Nhưng suốt dọc lịch sử, chưa mấy ai chính thức đưa được Giòng sinh mệnh văn hóa đó ra trước ánh sáng Nhận thức của Dân tộc. Chính vì điểm đó mà cho tối nay, trước sự tràn lấn của các phong trào văn minh Nhân loại, người Việt hầu như ngộp thở, muốn viện cầu tới viễn tượng bị đồng hóa tủi nhục. Nhưng vì không nắm vững được thực tính của Giòng sinh mệnh Văn hóa Dân tộc, nên đã vô tình; một là buộc tổ tiên phajỉ khăn đóng áo dài ra trình diện trước trào lưu hoang loạn thời đại; hai là đem nguyên vẹn những kinh sách lề lối vay mượn của văn hóa nước ngoài, mà chưa có sự dung hòa cần thiết, ra bảo đó là những đặc tính của nền văn hóa Dân tộc; trong khi chẳng biết đặc tính của nền văn hóa đó là gì, phát huy những gì; bốn là vì hiểu về hai chữ Văn Hóa quá xô bồ hời hợt, nên đã có những người ngộ nhận có thứ văn hóa đồi trụy, rồi phát động những phong trào chống văn hóa đồi trụy một cách mơ hồ (thực ra đã gọi là VĂN HÓA tức là phản nghĩa với ĐỒI TRỤY rồi); năm là có một số thức giả đã đề cập tới giòng sinh mệnh văn hóa một cách bàng bạc, nhưng vì tình tự Dân tộc quá lớn, nên lại đã làm mất ngay đặc tính của giòng sinh mệnh đó đi.

Thực là khó khăn khi phải đề cập tới một thực tại, vốn VÔ DANH, hầu như huyền nhiệm của Dân tộc. Nhưng nếu không làm công việc đó thì chúng ta khó thoát khỏi sự đồng hóa gắt gao của thời đại, một thời đại mà con người đòi hỏi tất cả mọi vấn đề đều phải được minh giải rõ ràng trước sự nhận thức và có chứng nghiệm cụ thể. Bởi đó, dù khó khăn tới mấy, thì những người Việt ưu tư hiện nay cũng phải gắng sức làm hiển lộ giòng sinh mệnh văn  hóa dân tộc ra trước ánh sáng nhận thức của con người thời đại. Dể một là triển hóa được tiềm năng Dân Tộc làm nòng cốt và sức mạnh cuốn hút ý chì, ý hướng sự đóng góp của toàn dân vào công cuộc vượt thoát các bế tắc khắp mặt Quân sự, Chính trị, Luật pháp, Kinh tế, Xả hội…hiện nay của đất nước; hai là chuẩn bị đầy đủ hành trang và sức mạnh để gia nhập với GIÒNG SINH MỆNH VĂN HÓA NHÂN LOẠI bằng tính thần chủ động dân tộc.

Trên ý nghĩa đó chúng ta bắt tay vào việc không một mặc cảm tự ti tự tôn, không khuếch đại tin thần Dân Tộc một cách quá mức, không phủ nhận những công lao của tiền nhân, nhưng cũng không thể một mực hoài cổ, mà phải tiếp hóa công trình của tiền nhân, làm cho những công trình đó hằng hóa trong lịch sử Dân Tộc và Nhân Loại.

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Những ngôi chùa danh tiếng
Những ngôi chùa danh tiếng
Tinh Hoa Đất Mẹ
Tinh Hoa Đất Mẹ
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Tín ngưỡng Việt Nam
Tín ngưỡng Việt Nam
Gia huấn ca
Gia huấn ca
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Ức Trai Tập - tập hạ
Ức Trai Tập - tập hạ
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1