Tìm Sách

Giảng Luận >> Giúp người học Phậr


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giúp người học Phậr
 • Tác giả : Thích Tắc-Phước
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 63
 • Nhà xuất bản : Sen vàng - Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 1962
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 1201000003211
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIÚP NGƯỜI HỌC PHẬT

SOẠN GIẢ

Giáo sư Tắc-Phước

 

LỜI CỦA SOẠN GIẢ

Thưa toàn thể chư Phật-tử,

Sau khi cho ra GIÚP NGƯỜI HỌC PHÂT tạp nhứt, tôi hằng lo ngại mãi, khkông biết mình có đáp ứng được nhu cầu cần thiết của đa số Phât-tử trong giới bình-dân, cũng như toàn-thể những Phật-tử sơ cơ học Phật không? Hân hánh trong số 2.000 tập, chỉ phát hành trong vòng mấy tháng là hết, do sự ủng hộ nồng nhiệt của toàn thể quý Phât-tử.

Lẽ ra, tập này đã đến tay quý vị sớm hơn, nhưng vì Phật- sự đa đoan, tôi không còn thì giờ rảnh nhiều để soạn. Hôm nay, mùa Hạ về, mùa mà toàn thể chư Tăng dừng chơn trên đường hóa độ, an cư nơi trụ xứ thường-trú của mình, để chuyên tâm tu học, tôi liền để tâm vào công việc biên soạn tập này, để đáp ứng kịp thời lòng trông mong của quý vị

Trong phần đầu của tập này, chúng tôi nêu đại cương các cuộc kết tập và nội dung ba tạng Thánh giáo của Phật, cộng vào đó phần phụ lục 12 bộ kinh – sợ nhiều vị nghe danh từ 12 bộ kinh sẽ không hiểu như thế nào, có vị cho là ba tạng kinh điển của Phật giáo chí có 12 bộ (như bộ Địa-Tạng, bộ Pháp-Hoa vậy) – để quý vị, trong khi đọc tụng sẽ có ý thức rõ ràng, hầu phân biệt gì là Trường-hàng, gì là Trùng-tụng, gì là Cô-khởi v.v..Kế đó là nói lược qua về công nghiệp phụng-sự Phật pháp của vua A-Dục, phác qua ba thời kỳ hưng thịnh trong suốt ngàn rưỡi năm của lịch-sử Phật-giáo Ấn-độ.

Phần sau, từ bài thứ tư trở đi, là nói về phần thật hành và thêm phần lý-giải để giúp việc thật-hành đúng mức. Bởi đạo Phật là đạo chủ trương thật hành, chớ không phải nói suông, vì Phật dạy rằng: Ai ăn nấy no và phải làm bánh mới có bánh ăn, sau khi đã rành cách thức.

Tập sách này sẽ đến tay quý vị trong ngày hoan-hỷ, chúng tôi thành-thật kính cầu quý vị đạt nhiều kết-quả tốt đẹp trên bước đường tu học Phật-pháp.

                               Mùa Hạ năm Nhâm-Dần, tại chùa Ấn-Quang

                                             SOẠN GIẢ KÍNH

 

MỤC LỤC

 

1. Những cuộc kết tập và nội dung Tam-tạng:

               A) Những cuộc kết tập

               B) Nội dung Tam-tạng

               C) Phụ lục 12 bộ kinh

2. Vua A –Dục (Asoka)

3. Ba thời kỳ trong lịch sử Phật-giáo Ấn-độ

4. Dứt dữ làm lành

5. Định nghĩa hai chữ THIỆN, ÁC

6. Tôn trọng sanh mạng (bất sát)

7. Không xâm phạm tài vật của người khác (bất đạo)

8. Sự hòa hảo trong gia đình (bất tà dâm)

9. Sự thành thật trong lời nói (bất vọng ngữ)

10. Năm giới cấm

11. Mười điều lành

12. Nhơn-quả nghiệp-quả

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo