Tìm Sách

Giảng Luận >> Phật giáo nhập thế và phát triển Q1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật giáo nhập thế và phát triển Q1
 • Tác giả : HT. Thích Trí Quảng
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 535
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000010053
 • OPAC : 10053
 • Tóm tắt :

Phật giáo nhập thế và phát triển - Quyển 1 / 10053

HT. Thích Trí Quảng

Lời tựa

Với cương vị là Trưởng ban Hoàng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trải qua 25 năm, tôi đã thuyết giảng Phật Pháp trên khắp mọi miền đất nước. Tùy theo từng giai đoạn, tùy theo từng yêu cầu của mỗi địa phương khác nhau, chúng tôi đã có những bài giảng tương ứng, nhưng cũng đều nhằm hướng dẫn Tăng Ni và Phật Tử sống an lạc, giác ngộ, giải thoát trên bước đường thể nghiệm giáo pháp của Đức Phật.

Những bài giảng trước năm 2000, chúng tôi đã cho in thành ba quyển sách Tư tưởng Phật giáo. Nay trong tập sách này, để đánh dấu những suy nghĩ và hoạt động của chúng tôi trong việc hoàng dương chánh pháp từ năm 2005 đến năm 2007, chúng tôi kết tập những bài giảng cho Tăng Ni và Phật tử trong các mùa An cư kiết hạ và tại c1ac đạo tràng tu học trên khắp mọi miền đất nước, cũng như những bài giảng cho các lớp giảng sư, hoặc c1ac khóa bồi dưỡng trụ trì, hay các đại giới đàn.

Mong rằng những suy tư, cảm nhận trong tập sách Phật giáo nhập thế và phát triển  sẽ đến với quí vị trong niềm an lạc giải thoát. Kính mong các bậc cao minh hoan hỷ bỏ qua những điều sơ xuất. Chúng tôi xin chân thành biệt ơn.

Xin hồi hướng công đức cúng dường Pháp bảo này đến toàn thể Pháp giới chúng sinh đồng thâm nhập Tịnh độ trong mười phương.

Mùa Phật Đản, Phật lịch 2552- 2008

Hòa Thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam


 

MỤC LỤC Cuốn 1

Lời tựa

Tiểu sử

Thọ giới, tu hành, nỗ lực thâm nhập dòng thác trí tuệ.

Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội

Thức ăn tinh thần của người tu.

Thực tu, cảm hóa được chư thiên và quần chúng

Trau giồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học

Ý nghĩa đại trai đàn

Ý nghĩa Phương tiện trong kinh Pháp Hoa

Lắng tâm, tịnh niệm

Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt tâm thanh tịnh

Ngũ ấm ma trong chúng ta

Phát huy đạo lực

Phước đức và trí tuệ

Tấm gương sang của Tổ Huệ Đăng

Tâm tạo ra tất cả

Tu bồi cội phúc

Tùy duyên

Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp

Thiền định phóng quang và đàm kinh nhập diệu

Đạon phiền não -  Tâm bình an

Giàu đạo đức, giàu tuệ gíc

Giới đức Pháp than

An trụ tịch diệt tướng

Ý nghĩa Phật đản theo kinh Pháp Hoa

Phật giáo và dân tộc Việt Nam

Hoằng pháp ở thế kỷ 21

Dòng chảy mien viễn của Thiền

Đức Phật sống mãi với chúng ta

Đúng như Pháp tu hành là tối thượng cúng dường Phật

Các tập sách khác của "Phật giáo nhập thế và phát triển Q1"

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Kinh Người Áo Trắng
Kinh Người Áo Trắng
Kinh Kim Cang - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Kinh Kim Cang - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
Im Lặng Sấm Sét
Im Lặng Sấm Sét
Hương Vị Của Đất - Văn Lang Dị Sử
Hương Vị Của Đất - Văn Lang Dị Sử
Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
Hơi Thở Nuôi Dưỡng và Trị Liệu
Hơi Thở Nuôi Dưỡng và Trị Liệu
Hoa Sen Trong Biển Lửa
Hoa Sen Trong Biển Lửa
Hiệu Lực Cầu Nguyện
Hiệu Lực Cầu Nguyện
Hạnh phúc mộng và thực
Hạnh phúc mộng và thực
Giới Tiếp Hiện Chú Giải
Giới Tiếp Hiện Chú Giải
Giận
Giận