Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập I


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập I
 • Tác giả : Thích Đồng Bổn chủ biên
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 998
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 1201000007126
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THỀ KY XX TẬP 1

THÍCH ĐỔNG BỔN  chủ biên (998 trang)

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP HCM ẤN HÀNH

LỜI NÓI ĐẦU

Lịch sử nhân loại được viết  nên bởi nhiều thế hệ nhân sinh. Mỗi tiền nhân với thân tư đại của một con người rồi sẽ khuất chìm vào cát bụi, chỉ còn sự nghiệp, tiếng tốt để lại, chứng tích ấy được truyền tụng đến đời sau từ những sử nghiệp ghi chép, để họ sống mãi tâm  tưởng với thời gian.

Nên viết tiểu sử danh nhân đã khó, viết về các thiền sư lại càng khó hơn. Bởi lẽ làm sao chúng ta khẳng định được Thánh Gióng sau khi thắng giặc Ân, lên núi Sóc rồi người đi về đâu nữa? ! Và dù là đồng ấu hay trung niên xuất gia, Thiền tông hay Tịnh độ, Thảo Đường hoặc Trúc Lâm v.v… dù từ thị thành hay ruộng đồng, sơn lâm, hải giác, thiền sư đến rồi lại đi, chúng ta biết rất ít về họ. Có vị như bóng nắng đông hàn, cơn mưa mùa hạ, nắng chiều mùa thu! Thoáng qua như ánh chớp Mật Khế, dài lâu như Giác Hạnh v.v… tất cả đều như đủ để hoàn tất một sở nguyện ban đầu, tụ lại thành đạo tháng ngày khi còn trụ thế, rồi an nhiên lên đường  như một lữ hành rong chơi qua tam giới.

Để làm những bài học cao quý, những tấm gương sáng lưu truyền cho hậu thế kính thờ, noi theo, chúng tôi  đã cố gắng sưu tầm  từ tro tàn quá khứ, những dư âm truyền tụng đó đây, hoặc những  bút tích sách vở có ghi lại  đôi nét về công hạnh của  chư vị Cao tăng tiền bối bỏ công với đạo pháp và dân tộc Việt Nam ở các giai đoạn vừa qua của các giai đoạn lịch sử.

Ở quyển đầu chúng tôi  xin được giới thiệu 100 tiểu sử Cao tăng thạc đức và phụ lục 4 tiểu sử cư sĩ có công đầu điển hình trong  việc chấn hưng  và phát triển Phật giáo  Việt Nam trong thế kỷ XX . Công trình này không là riêng cá nhân chúng tôi viết được, nó hình thành sự đầu tư rất nhiều công sức, tâm huyết của ban thực hiện và của các  cộng tác viên. Bản thảo sau nhiều lần tu chỉnh, chúng tôi trình qua các thành viên trong Ban cố vấn  góp ý trước khi tổng kết, nhiệm thu để được ra mắt quí độc giả.

Mọi ý kiến đề nghị, bổ sung, chúng tôi mong được tiếp tục thâu nhận để hoàn bị hơn về sau và tiêp tuc thực hiện phần còn lại như đã dự định khi hội đủ nhân duyên. Và một lần nữa, rất mong đón nhận  thêm những thông tin, tư liệu tiểu sử  còn sót mà chúng tôi chưa kịp sưu tầm, hiện đang còn trong các thư viện, địa phương hay dân gian.

Với nỗ lực sớm hoàn thành  những gì đã đề ra  như tâm nguyện, chúng tôi hy vọng góp phần vào  nền văn hóa lịch sử Phật giáo nước nhà. Và một lòng kính dâng lên chư tiền bối Phật môn bản sao hành trạng của quý Ngài, mong đáp đền ơn tri ngộ, nhiếp dẫn chúng hậu lai  trên đường giải thoát. Ngưỡng mong trong bộ sử này và công đức tùy hỷ hỗ trợ của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử dành lòng ưu ái đối với chúng tôi và với kho tàng văn hóa lịch sử Phật giáo  Việt Nam.

Thay mặt ban thực hiện công trình.

THÍCH ĐỒNG BỔN

 

MỤC LỤC

I . GIAI ĐOẠN TIỀN CHẤN HƯNG

1.                 Tổ Bồ đề HT Thích Nguyên Biểu

2.                 HT Hoàng Ân – Minh Khiêm

3.                 HT Minh Hòa – Hoan Hỷ

4.                 HT Vĩnh Gia

5.                 HT Thích Chánh Hậu

6.                 HT Như Phòng – Hoằng Nghĩa

II.  GIAI ĐOẠN CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO

7.                 Tổ Phi lai HT Thích Chí Thiền

8.                 HT Thích Mật Khế

9.                 Tổ Vĩnh Nghiêm HT Thích Thanh hanh

10.            HT Thích Giác Tiêu

11.            HT Thích Từ Phong

12.            HT An lạc – Thích Minh Đàn

13.            Tổ Trung Hậu – HT Thích Trừng Thanh

14.            Tổ bàng Sở HT Thích Trung Thứ

15.            HT Thích Trí Thiền

16.            Quốc sư Thích Phước Huệ

17.            HT Thích Huệ Pháp

18.            HT Thích Khánh Hòa

19.            HT Thích Bửu Chung

20.            HT Vạn An- Thích Chấn Thành

21.            HT Thích Thiền Phương

22.            HT Bửu Liên – Thích Trí Hải

III.  GIAI ĐOẠN THỐNG NHẤT PHẬT GIÁO ĐẦU TIÊN

23.            HT Liên Tôn – Thích Huyền Ý

24.            HT Thích Khánh Thông

25.            HT Thích Tuệ Đăng

V.  PHẬT GIÁO Ở GIAI ĐOẠN CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC

26.            HT. Bích Không – Thích Giác Phong

27.            Tổ Minh Đăng Quang

28.            HT Thích Huệ Quang

29.            HT Thích Mật Ứng

30.            HT Tế Xuyên – Thích Doãn Hài

31.            HT Tuệ Tạng – Thích Tâm Thi

32.            HT Thích Khánh Anh

33.            HT Thích Pháp Hải

34.            HT Thích Mật Thể

35.            HT Thích Phước Nhàn

36.            HT Thích Quảng Đức

37.            HT Thích Phước Huệ

38.            HT Sơn Vọng

39.            HT Thích Thanhn Tích

40.            HT Thích Thiện Tòng

41.            HT Tăng Pie

42.            HT Hữu Nhiêm

43.            HT Giác Quang

44.            HT Hương Tích Thích Vạn Ân

45.            HT Thích Huệ Chiếu

46.            HT Thích Minh Đức

47.            HT Thích Bích Lâm

48.            HT Thích Mật Nguyện

49.            HT Thích Hải Tràng

50.            HT thích Thiện Hoa

51.            HT Thích Tịnh Khiết

52.            HT Thích Tâm Giác

53.            HT Thích Thiện Chiếu

V.  PHẬT GIÁO GIAI ĐOẠN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

54.            HT Thích Trí Thắng

55.            HT Thích Viên Giác

56.            HT Thích Thành Đạo

57.            HT Thích Tố Liên

58.            HT Thích Hoàn Thông

59.            HT Thích Thiện Hòa

60.            HT Thích Thiện Minh

61.            HT Thích Bửu Chơn

62.            HT thích Trí Độ

63.            HT Thích Lâm Em

64.            HT Thích Trì Hải

65.            HT Thích Giác Nhiên

66.            Ht Thích Huyền Tân

VI.. GIAI ĐOẠN THỐNG NHẤT PHẬT GIÁO VIỆT NAM

67.            HT Thích Giác Hạnh

68.            HT Thượng Hộ Tống

69.            HTThích Tâm Hoàn

70.            HT Ẩn Lâm

71.            HT Thích Thái Không

72.            HT Thich Trí Thủ

73.            HT Thích Thiện Tường

74.            HT Tịnh Sự

75.            HT Thích Pháp Tràng

76.            HT Thích Thanh Trí

77.            HT Thích Hành Trụ

78.            HT Giới Nghiêm

79.            HT Thích Phúc Hộ

80.            HT Thích Thế Long

81.            HT Thích Minh Nguyệt

82.            HT Thích Trí Hưng

83.            HT Thích Vĩnh Đạt

84.            HT Thích Giác Tánh

85.            HT Ngộ Chân Tứ

86.            HT Thích Bình Minh

87.            HT Thích Phước Quang

88.            HT Thích Thanh Chân

89.            HT Thích Tuệ Hưng

90.            HT Thích Bửu Lai

91.            HT Thích Tâm Nguyện

92.            HT Thích Bửu Huệ

93.            HT Thích Hưng Từ

94.            HT Thích Thiện Chơn

95.            HT Thích Hoàng Đức

96.            HT Thích Đôn Hậu

97.            HT Thích Mật Hiền

98.            HT Thích Thiện Tâm

99.            HT Thích Nhật Minh

100.       HT Thích Đức Nhuận

VI.  PHẦN PHỤ LỤC

1.Cư sĩ Thiều Chửu - Nguyễn Hữu Kha

     2. Cư sĩ tâm Minh – Lê Đình Thám

     3. Cư sĩ Chánh Trí – Mai Thọ Truyền

     4.  Cư sĩ Nguyễn văn Hiển

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)