Tìm Sách

Tịnh Độ >> Xương minh Tịnh Độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Xương minh Tịnh Độ
 • Tác giả : Trần Hữu Quang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 219
 • Nhà xuất bản : An Tường Tự Viện - California
 • Năm xuất bản : 1961
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 1201000007574
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

XƯƠNG MINH TỊNH ĐỘ

TRẦN HỮU QUANG

AN TƯỜNG TỰ VIỆN – USA

LỜI NÓI ĐẦU

Đạo lý cao siêu như bể sâu vực thẩm,

Giáo nghĩa nhiệm màu tợ trời rộng bao la

Tám muôn bốn ngàn pháp môn không một pháp môn nào ngoài mục đích hướng tiến về nẻo giác để đến quả vị cứu cánh bồ Đề.

Đức Thế Tôn dạy rằng: trong giáo ta có vô số phương tiện độ sanh cũng chỉ vì căn cơ lợi, độn mà thôi, và vô lượng pháp môn tu để độ tất cả chúng sanh viên thành Phật đạo.

Không như lâu nay người ta tưởng: Những pháp môn đều có sự khu biệt, chứng ngộ có giới hạn, lý thể bất tương ưng. Do đó, hễ ai vào một lãnh vực, địa hạt nào thì khuynh hướng họ lại càng thiết về Tông chỉ ấy, rồi ra sự chia môn rẽ phái có lắm cơ xuất hiện.

Từ thủa Đức Thích Ca Mâu Ni mới  thành Chánh Giác đạo, sau đó ngài đem giáo pháp chính Ngài đã chứng ngộ cho chúng sanh để khiến cho chúng sanh được trở về với Tri Kiến Phật.

Một kho tàng giáo lý của Đức Phật mênh mông như bể cả, rổng suốt tợ Hư không, không thể nghĩ bàn đâu phải chỉ trong mảy may theo bao người lầm tưởng.

Kinh Lăng Nghiêm nói: “Thí như bách thiên trừng thanh đại hải khí chi, duy nhận nhất phù âu thể mục vu toàn trào”. Giáo pháp mênh mông ví như trăm ngàn bể cả trong lặng, chỉ nhận một bọt nước lăn tăn mà cho là toàn thể biển cả. vì thế người ta nhận thấy  có rất nhiều Tông phái, mỗi Tông đều thành lập Giáo nghĩa riêng; nhân đó lần lần hiện ra một bức màn đen tối để cách biệt và chặn đứng chiều hướng hổ tương giữa các Tông.

Vì muôn chưỏng hạt giống Bồ đề vào trong tâm điền của tất cả chúng sanh nên tôi tận tụy và cố gắng nhiều để góp công một phần nào trong muôn một. Từ lâu đã có nhiều sách vở đề cập đến Tông này: Hoặc lý thuyết hoặc thực hành thấy đa số nhưng chỉ dành suông mà thôi. Còn về tìm hiểu tinh tường, đi sâu vào Giáo nghĩa hay Tông thừa lại rất hiếm hoi. Do đó nên pháp môn Tịnh Độ không được thuếyt minh chính thực. Cũng từ nơi chỗ lúng túng đó phải bài xích  một cách trắng trợn là: Niệm Phật có lợi ích gì cho ta chăng? Có thành Phật được không? Và cầu sanh Tây phương? Tây phương là gì?

Muốn khỏi phải hoài nghi trong thâm tâm để được tinh cần niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Với quyển sách nho nhỏ này mặc dù không đầy đủ chi tiết nhưng nó có thề giải quyết những khía cạnh thắc mắc trong vấn đề Niệm Phật, và cũng để đáp lại sự nhu cầu tâm huyết của số đông người muốn cầu sanh Tịnh Độ. Thật ra tôi không dám tự hào chỉ thấy tôi là một bọt nước trong biển Đại Dương, một hạt cát trong bãi sa mạc mà thôi. Tôi mong rằng được sự chỉ giáo thêm của các bậc lão thông Phật lý. Uyên bác nghĩa màu và các Thiện Tri thức đồng lý tưởng. Tôi nhận thấy tập sách nhỏ này rất thiếu thốn, nhưng biết bao giờ mới đầy đủ!

Đang cơn cấp nạn cứ liệu cứu nguy đâu lẽ chịu đau chờ lương dược? Khi khát thời nhứt điểm như cam lộ. vì thế tôi không ngại đầy đủ hay thiếu thốn vẫn cho xuất bản với nhu cầu khẩn thiết của những người yêu Pháp môn và để đóng góp vào công việc kiến tạo Tịnh Độ ở nhân gian. Tôi rất vui mừng khi ra quyển “XƯƠNG MINH TỊNH ĐỘ” làm thỏa mãn được nguỵên vọng từ lâu của tôi muốn làm sao Pháp môn Niệm Phật được lưu thông trong mọi tầng lớp người và ai cũng có thể hiểu tường tận câu “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”.

Nguyện đem công đức biên tập này, hồi hướng pháp giới nhứt thế chúng sanh đồng sanh Tịnh Độ.

Nam Mô Tịnh độ phẩm bồ tát

TRẨN HỮU QUANG

Viết tại: Chi Phật-Học -Đường Nam Việt

chùa Phật Ân  MỸ THO

Trọng đông năm Canh tý 1960

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Pháp môn một đời thành Phật
Pháp môn một đời thành Phật
Tịnh tông nhập môn
Tịnh tông nhập môn
Bốn Chúng Vãng Sinh
Bốn Chúng Vãng Sinh
Pháp ngữ Tịnh Độ
Pháp ngữ Tịnh Độ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Con đường Tây Phương
Con đường Tây Phương
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Tịnh Độ luận
Tịnh Độ luận
Liên Tông Thập Tam Tổ
Liên Tông Thập Tam Tổ
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm yếu lục
Hộ niệm yếu lục
Luận Tịnh Độ
Luận Tịnh Độ