Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Yamaka Khandhayamaka Căn - Song


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
 • Tác giả : Santakicco Bhikkhu
 • Dịch giả : NS. Tịnh Sự & Thích Huệ Lực
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 213
 • Nhà xuất bản : In Vi Tính
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 1201000002282
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Yamaka Khandhayamaka Căn - Song

Siêu Minh Diệu Pháp Căn Song

Santakicco Bhikkhu

Soạn dịch Ns. Tịnh Sự

Thích Huệ Lực

Giảng đường Siêu Lý

211B/44/37 Phú Định Chợ Lớn

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Chú giải Trưởng Lão Ni kệ
Chú giải Trưởng Lão Ni kệ
Hướng dẫn chú giải Tam Tạng Pāli
Hướng dẫn chú giải Tam Tạng Pāli
Chú giải Tiểu tụng
Chú giải Tiểu tụng
38 pháp hạnh phúc
38 pháp hạnh phúc