Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
 • Tác giả : Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 38
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000011933
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KỶ NIỆM 700 NĂM NGÀY VIÊN TỊCH

HƯỚNG VỀ SƠ TỔ TRÚC LÂM

TRẦN NHÂN TÔNG

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ

 NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

PL:2552 - DL: 2008

 

PHẬT HOÀNG

TRẦN NHÂN TÔNG

 

    Thị phi niệm trục triêu hoa lạc

Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn

 Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch

        Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn.

 

 Phải quấy niệm rơi hoa buổi sáng.

 Lợi danh tâm lạnh với mưa đêm.

Mưa tạnh, hoa trơ non vắng lặng.

Chim kêu một tiếng lại xuân tàn.

 

Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

KỶ NIỆM

700 Năm ngày Viên Tịch Sơ Tổ Trúc Lâm

HƯỚNG VỀ SƠ TỔ TRÚC LÂM

 

Mục lục

1. Hướng về Sơ Tổ TRúc Lâm

2. Tư tưởng Thiền của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

3. Tinh hoa trí tuệ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và vai trò Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử

4. Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ từ sự khôi phục Thiền Tông Việt Nam đến con đường khôi phục Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013
50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013
Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Tra Am và sư Viên Thành
Tra Am và sư Viên Thành
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Thiền Sư Tăng Hội
Thiền Sư Tăng Hội
Trí Đức Văn Lục
Trí Đức Văn Lục
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Thiền sư Việt Nam
Thiền sư Việt Nam
Truyện vua A Dục
Truyện vua A Dục
Triệu Châu Ngữ Lục
Triệu Châu Ngữ Lục
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali
Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali