Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
 • Tác giả : Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 38
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000011933
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KỶ NIỆM 700 NĂM NGÀY VIÊN TỊCH

HƯỚNG VỀ SƠ TỔ TRÚC LÂM

TRẦN NHÂN TÔNG

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ

 NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

PL:2552 - DL: 2008

 

PHẬT HOÀNG

TRẦN NHÂN TÔNG

 

    Thị phi niệm trục triêu hoa lạc

Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn

 Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch

        Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn.

 

 Phải quấy niệm rơi hoa buổi sáng.

 Lợi danh tâm lạnh với mưa đêm.

Mưa tạnh, hoa trơ non vắng lặng.

Chim kêu một tiếng lại xuân tàn.

 

Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

KỶ NIỆM

700 Năm ngày Viên Tịch Sơ Tổ Trúc Lâm

HƯỚNG VỀ SƠ TỔ TRÚC LÂM

 

Mục lục

1. Hướng về Sơ Tổ TRúc Lâm

2. Tư tưởng Thiền của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

3. Tinh hoa trí tuệ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và vai trò Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử

4. Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ từ sự khôi phục Thiền Tông Việt Nam đến con đường khôi phục Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Bóng hạc thiền bay
Bóng hạc thiền bay
Einstein
Einstein
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Tùng Thiện Vương
Tùng Thiện Vương
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Tỳ Nai Da Tạp Sự
Tỳ Nai Da Tạp Sự
Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ
Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ