Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
 • Tác giả : Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 38
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000011933
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KỶ NIỆM 700 NĂM NGÀY VIÊN TỊCH

HƯỚNG VỀ SƠ TỔ TRÚC LÂM

TRẦN NHÂN TÔNG

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ

 NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

PL:2552 - DL: 2008

 

PHẬT HOÀNG

TRẦN NHÂN TÔNG

 

    Thị phi niệm trục triêu hoa lạc

Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn

 Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch

        Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn.

 

 Phải quấy niệm rơi hoa buổi sáng.

 Lợi danh tâm lạnh với mưa đêm.

Mưa tạnh, hoa trơ non vắng lặng.

Chim kêu một tiếng lại xuân tàn.

 

Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

KỶ NIỆM

700 Năm ngày Viên Tịch Sơ Tổ Trúc Lâm

HƯỚNG VỀ SƠ TỔ TRÚC LÂM

 

Mục lục

1. Hướng về Sơ Tổ TRúc Lâm

2. Tư tưởng Thiền của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

3. Tinh hoa trí tuệ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và vai trò Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử

4. Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ từ sự khôi phục Thiền Tông Việt Nam đến con đường khôi phục Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch sử Triết Học Tây Phương
Lịch sử Triết Học Tây Phương
Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập 2
Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập 2
Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập I
Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập I
Ngôn hạnh các Đại tông sư
Ngôn hạnh các Đại tông sư
Địa Chi Văn Hóa Thành Phồ Hồ Chí Minh
Địa Chi Văn Hóa Thành Phồ Hồ Chí Minh
Những người giữ lửa tình yêu với sách tập 2
Những người giữ lửa tình yêu với sách tập 2
Lịch sử Ngũ Hành Sơn chùa Non Nước
Lịch sử Ngũ Hành Sơn chùa Non Nước
Bái vọng Ân sư
Bái vọng Ân sư
Lịch sử Việt Nam tập 1- tập 2
Lịch sử Việt Nam tập 1- tập 2
Lược sử gia đình Phật Tử Việt nam
Lược sử gia đình Phật Tử Việt nam
Phan Bội Châu -thân thế thi văn
Phan Bội Châu -thân thế thi văn
Hảy trở thành người Phật Tử chân chính
Hảy trở thành người Phật Tử chân chính