Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
 • Tác giả : Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 38
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000011933
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KỶ NIỆM 700 NĂM NGÀY VIÊN TỊCH

HƯỚNG VỀ SƠ TỔ TRÚC LÂM

TRẦN NHÂN TÔNG

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ

 NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

PL:2552 - DL: 2008

 

PHẬT HOÀNG

TRẦN NHÂN TÔNG

 

    Thị phi niệm trục triêu hoa lạc

Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn

 Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch

        Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn.

 

 Phải quấy niệm rơi hoa buổi sáng.

 Lợi danh tâm lạnh với mưa đêm.

Mưa tạnh, hoa trơ non vắng lặng.

Chim kêu một tiếng lại xuân tàn.

 

Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

KỶ NIỆM

700 Năm ngày Viên Tịch Sơ Tổ Trúc Lâm

HƯỚNG VỀ SƠ TỔ TRÚC LÂM

 

Mục lục

1. Hướng về Sơ Tổ TRúc Lâm

2. Tư tưởng Thiền của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

3. Tinh hoa trí tuệ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và vai trò Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử

4. Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ từ sự khôi phục Thiền Tông Việt Nam đến con đường khôi phục Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)