Tìm Sách

Tịnh Độ >> Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
 • Tác giả : Pháp sư Đạo Chứng
 • Dịch giả : Thích Minh Quang
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 197
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 120100000012011
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NIỆM PHẬT CHUYỂN HÓA

TẾ BÀO UNG THƯ

Pháp sư Đạo Chứng giảng

Thích Minh Quang dịch

 

Lời Người Dịch

Bệnh tật đeo theo để khổ đời

Con người vì bệnh phải mòn hơi

Bệnh xui quân tử không tròn chí

Bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời

Bệnh chuyển trần gian thành địa ngục

Bệnh mờ non nước áng mây trời

Phải chăng không bệnh là hy hữu?

Nên mộng xuân hồng phải tả tơi!

            Một nhà thơ nào đó đã đặc tả bệnh khổ, một trong ba nỗi khổ lớn của nhân sinh, đầy hình tượng mà cũng vô cùng chân thực. Thực vậy, già, bệnh, chết là ba cửa ải phải qua của đời người, mà trong đó bệnh khổ mang tính quyết định. Nếu già mà tỉnh táo, khỏe mạnh, chết mà nhẹ nhàng, thanh thản thì cũng không phải là điều đáng sợ; chỉ có bệnh khổ dày vò thân tâm, khiến chúng ta cầu sống không được, muốn chết không xong mới là điều đáng sợ nhất. Thế nên có người bảo: "Tôi không sợ chết, chỉ cần khi chết ra đi nhẹ nhàng, không bị bệnh tật hành hạ đau đớn."

            Nhưng thực ra, sợ chết vốn là bản năng chấp ngã của con người. Dù lúc bình thời mình có hiểu vô thường và nói cứng bao nhiêu, nhưng khi đối diện cái chết, trước nỗi đau đớn dày vò, cũng như nghiệp lực quá khứ quấy nhiễu, nếu bình thời không có công phu đắc lực, thử hỏi mấy ai là có thể không hốt hoảng sợ hãi, trước vọng tưởng "cái ta" sắp mất của mình?

            Trong khi phiên dịch, bất chợt bút giả lãnh hội ý chí đức Phật Dược Sư, vị Phật trị lành bệnh khổ, kéo dài thọ mạng của chúng sinh, không khác đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn; tất cả đều là dòng sinh mệnh vô tận (Vô Lượng Thọ) và nguồn sáng vô lượng (Vô Lượng Quang) trong bản tâm thanh tịnh chúng ta chỉ cần tiếp xúc được nguồn sáng này, thì Đông và Tây không khác, sinh và tử như giấc mộng đêm qua, ngay Ta Bà uế trược đã xây dựng Tịnh Độ trang nghiêm. Trong niềm xúc cảm và tri ân này, bút giả xin ghi lại nơi đây bài sám nguyện Dược Sư để chia sẻ cùng đại chúng, thay cho lời kết luận.

Con quỳ đảnh lễ Phật Dược Sư

Ngưỡng nguyện quy y đấng Đại Từ

Phóng quang gia hộ cho đệ tử

Sáng tỏ đường về cõi Vô Dư

Bao kiếp qua rồi bởi si mê

Gây nên nghiệp chướng rất nặng nề

Chiêu cảm thân tâm nhiều bệnh khổ

Nguyện xin sám hối hết mọi bề.

Bỏ ác làm lành, nguyện phóng sanh

Tù bi hỷ xả gắng tu hành

Chuyển hóa nghiệp nhân nhiều đời trước

Nạn tai tiêu sạch hưởng quả lành.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang

Nguyện lớn độ người khắp thế gian

Gia hộ cho con lìa bệnh khổ

Tùy cơ cảm ứng chẳng nghĩ bàn.

Nammô Dược Sư Lưu Ly Quang

Thân dù bệnh khổ chẳng được an

Tâm giữ vững vàng luôn chánh niệm

Tây Phương chờ sẵn đóa sen vàng.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang

Nguyện học hạnh Ngài cứu thế gian

Diệu pháp cho đời vơi đau khổ

Trăm ngàn gian khó, chẳng từ nan.

Nammô Sinh Tử Tự Tại, Hoan Hỷ Trang Nghiêm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nguyện đem đất ở Ta bà

Trồng sen Tịnh độ, chín tòa ngát hương!

                                  Thích Minh Quang kính ghi

Tịnh thất Hàn Mai, ngày 27/7/2005

        

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Pháp môn một đời thành Phật
Pháp môn một đời thành Phật