Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Truyện vua A Dục


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Truyện vua A Dục
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Tuệ Thông
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 300
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 120100000011954
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TRUYỆN VUA A-DỤC

Từ Phạn ngữ sang Hán Ngữ: Tam Tạng

An Pháp Khâm

Từ Hán ngữ sang Việt ngữ: Thích Tuệ Thông

LỜI ĐẦU SÁCH

            A-dục Trung Hoa dịch "Vô Ưu", là tên của Hoàng đế nước Maurya - Akoka (273 - 232 trước Tây lịch). Ông sinh vào thời sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm, là người thuộc miền Đông Ấn Độ, và cũng là vị vua thứ 3 của Vương triều Khổng Tước.

            Nói đến vua A-dục, H.G.Wells ca ngợi rằng: "Trong lịch sử thế giới có hàng ngàn vị vua và hoàng đế tự xưng là ngôi sao Hoàng đế, Quốc vương v.v... họ chỉ sáng bừng trong chốc lát rồi lụi tàn nhanh chóng. Nhưng đối với A-dục Vương, tỏa sáng và vẫn tỏa sáng như một ngôi sao sáng cho đến tận ngày hôm nay".

            Nhà vua được nhiều người biết đến nhờ vào công đức bố thí, giúp đỡ tha nhân, đặc biệt ông được xem là vị hộ pháp đã kiến tạo tám vạn bốn ngàn ngôi tháp thờ Xá-lợi Phật ở nhiều nơi trên thế giới. Những trụ đá ghi lại những thánh tích vẫn còn tồn tại đến ngày nay như ở Lâm-tỳ-ni v.v...

            Thế nhưng tài liệu viết về Ngài rất ít, hiện tại chúng tôi chỉ tìm được tác phẩm bằng tiếng Hán là A-dục Vương Truyện, được dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ khoảng vào thế kỷ thứ III sau Tây lịch, và hai bộ "Đảo Sử", "Đại Sử" của Tích Lan , còn chính sử viết bằng tiếng Việt chúng tôi chưa tìm thấy.

             Vào tháng 4 năm 2010, chúng tôi được hữu duyên về đất Phật, chiêm bái những Thánh tích sừng sửng linh thiên và vô cùng cảm động trước những công trình to lớn của Vua A-dục để lại cho đời v.v...

            Sau chuyến đi ấy, chúng tôi đọc trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh và tìm thấy chính sử viết về vua A-dục, nên phát tâm chuyển dịch sang Việt ngữ để cùng chia sẻ niềm pháp lạc với những ai hữu duyên đọc tác phẩm này.

            Tên sách bằng tiếng Hán là "A-Dục Vương Truyện" gồm có bảy quyển, chúng tôi dịch sang Việt ngữ là "A-Dục Vương Thí Dụ Kinh". Đó là những câu chuyện trong đạo Phật được truyền bá rộng rãi trong quần chúng thời A-dục cho đến ngày nay. Sau này, tất cả được kết hợp thành sách dưới dạng văn truyền khẩu, chúng tôi cho chung vào A-Dục Vương Truyện.

            Như vậy, chúng ta có một quyển sách nói về thời vua A-dục khá đầy đủ bằng tiếng Việt. Nội dung sách gồm bốn ý chính:

            - Thứ nhất, nói về những việc làm Phật sự của vua A-dục.

            - Thứ hai, nói về lịch sử truyền thừa Y Bát của bốn vị Tổ: Ma-ha Ca-diếp, A-nan, Thương-na-hòa-tu và Ưu-ba-cúc-đa. Đây có thể xem là một trong những quyển sử truyền thừa đầu tiên của Thiền tông.

            - Thứ ba, đây là những câu chuyện có thật mà quả báo xảy ra ngay trong hiện đời trong triều đại của vua A-dục.

            - Thứ tư, vốn là tác phẩm riêng biệt ghi lại những câu chuyện của Đạo Phật về nhân quả, giáo dục con người nên lánh ác làm lành.

            Trong quá trình chuyển ngữ, chúng tôi cố gắng bám sát vào ý của nguyên bản dịch sang tiếng Việt, nhưng vì tư liệu trãi qua hơn 17 thế kỷ, quá cổ xưa nên không tránh khỏi những thiếu sót, lỗi lầm. Kính mong chư vị thiện tri thức hoan hỷ chỉ bảo để tác phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

            Nếu tác phẩm này có phần lợi ích cho Phật pháp và nhân sinh, xin nguyện hồi hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.

                                                                                                  Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt

Ngày đầu thu Tân Mão - Năm 2011

                                                                                                                 Kính bút

                                                                                                          Thích Tuệ Thông

 

MỤC LỤC

 

Quyển 1

Phần 1

Nhân duyên vua A-dục

Quyển 2

Phần 2

Nhân duyên vua A-dục

Nhân duyên em vua A-dục

Quyển 3

Nhân duyên Câu-na-la

Nhân duyên nửa trái lê

Phần 1

Nhân duyên Ưu-ba-cúc-đa

Quyển 4

Phần 2

Nhân duyên Ưu-ba-cúc-đa

Nhân duyên nhập Niết-bàn của Ma-ha Ca-diếp

Nhân duyên nhập Niết-bàn của Ma-điền-đề

Quyển 5

Nhân duyên Thương-na-hòa-tu

Quyển 6

Quyển 7

Truyên quả báo hiện tiền thời vua A-dục

Kinh thí dụ thời vua A-dục

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)