Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Cành Lá Vô Ưu

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Cành Lá Vô Ưu
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 53
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1994
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
LỜI MỞ ĐẦU 
Trong thời gian yên tu, những  điều mắt thấy tai nghe có cảm hứng, chúng 
tôi viết lại thành tập sách nhỏbé này, tựa đềlà "CÀNH LÁ VÔ  ƯU".Vì trong lúc 
yên tu, chúng tôi không muốn  đểmất thời gian tra khảo, nên những chứng liệu 
trong  đây nhớ  đâu ghi đó chưa hẳn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi viết những bài 
này với tưcách hành giả, chỉmuốn  đô? giả  đọc hiểu  để  ứng dụng tu, chớkhông 
phải học giảdẫn chứng liệu cụthểcho người  đọc dễbềnghiên cứu. Bệnh của 
chúng tôi là, cái gì thấy hay, không thểôm  ấp trong lòng, mà phải phô bày cho 
mọi người cùng biết; cái gì cảm thấy có lợi ích cho cuộc sống đều trình bày ra cho 
mọi người  được lợi ích. Có thể  đây là bệnh chủquan của chúng tôi, song có trình 
bày ra dù người đọc có thực hành hay không, lòng mình cũng cảm thấy an ổn. 
Mong các độc giảcảm thông với lòng chân thành của chúng tôi. 
Thiền viện Thường Chiếu 
Ngày đầu xuân 1994 
Thích Thanh Từ

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

BÁT CHÁNH ĐẠO Con đường đến hạnh phúc
BÁT CHÁNH ĐẠO Con đường đến hạnh phúc
Cẩm nang viết Khảo luận Luận văn Luận Án
Cẩm nang viết Khảo luận Luận văn Luận Án
Đức Phật và Phật Pháp
Đức Phật và Phật Pháp