Tìm Sách

Giảng Luận >> Nguồn An Lạc

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nguồn An Lạc
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 110
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 200
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
LỜI ĐẦU SÁCH 
Quyển sách Nguồn an lạc này,  được biên tập từcác bài giảng phổthông của Hòa 
thượng Viện Trưởng tại Thiền viện Trúc Lâm và các Thiền viện trực thuộc, cũng như đạo 
tràng các nơi. 
Gần  đây, nhận thấy nhu cầu học Phật và nhất là lòng hâm mộtu thiền của giới 
Tăng Ni cũng nhưPhật tửngày càng cao, nên chúng tôi đã xin phép Hòa thượng biên tập 
lại các bài giảng của Ngài, nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu trên. Được sựchấp thuận và 
kiểm chứng của Hòa thượng, quyển sách ra mắt  độc giảvới tất cảsựtận tâm tận lực của 
chúng tôi. 
Tuy nhiên, vì là văn nói nên tác phẩm không sao tránh khỏi sựtrùng lặp tất yếu 
của nó. Rất mong  độc giả  đạt ý quên lời.  Được vậy, hy vọng cuốn sách sẽ  đem lại nhiều 
lợi ích thiết thực cho bạn đọc. 
BAN BIÊN TẬP 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn