Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
 • Tác giả : HT. Tuyên Hóa
 • Dịch giả : Ban Phiên Dịch Kinh Điển
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 264
 • Nhà xuất bản : Vạn Phật Thánh Thành Burlingame, California U.S.A.
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000005437
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KHAI THỊ

 Quyển Một

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Dịch Sang Việt Ngữ

Ban Phiên Dịch Kinh Điển

Xuất Bản

Buddhist Text Translation Society

Trường Đại Học Pháp Giới

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Vạn Phật Thánh Thành

Burlingame, California U.S.A.

Phiên Dịch và Xuất Bản

Buddhist Text Translation Society

1777 Murchison Drive

Burlingame, CA 94001-4504

1995 (Buddhist Text Translation Society)

Trường Đại Học Pháp Giới

Vạn Phật Thánh Thành

 

Việt Ngữ _ Tái Bản Lần Thứ Nhì 1995

Hòa Thượng Tuyên Hóa, Khai Thị, Quyển Một

 

04 03 02 01 00 99 98 97 96 95    10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

ISBN 0-88139-200-6

 

Địa chỉ của những chi nhánh đạo tràng trực thuộc

Vạn Phật Thánh Thành ghi ở phần cuối quyển sách

 

Tám Qui Luật của

Viện Phiên Dịch Kinh Điển

 

1. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy cầu danh lợi.

2. Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ đi thói cao ngạo.

3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen ngợi nhưng lại chê bai kẻ khác.

4. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo rồi hạ thấp kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ.

5. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình.

6. Dịch giả phải dùng Trạch-pháp-nhãn để phán xét đâu là chân lý.

7. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao Tăng, Đại Đức ở mười phương chứng minh cho bản dịch.

8. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in Kinh, Luật, Luận một khi phần phiên dịch của mình được chứng minh là đúng.

 

Mục Lục

Phật pháp là thực hành, không phải chỉ nói suông

Chú Đại Bi tiêu trừ tai nạn

Cực Lạc thế giới ở ngay trước mắt

Sám hối tức là cải quá tự tân

Xúi người khác làm ác, tội mình tăng gấp ba

Tu hành có bốn giai đoạn

Thức khuya dậy sớm, vì ai mà bận rôn?

Niệm Phật giống như gọi điện thoại

Đừng chờ đến lúc khát mới đào giếng

Niệm danh hiệu Bồ-tát có thể minh tâm kiến tánh

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Học Phật cần phải tu Giới, Định, Huệ

Nước chảy trào trước cửa Chùa

Gia phong của Kim Sơn thánh tự

Học Phật cần có chân tâm

Ưng Vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm

Trí huệ quang minh từ vô lậu

Tu đức-Tạo nghiệp

Vạn vật đều nói pháp cho mình

Đừng chờ tới lúc già mới học đạo

Tình ái và dục vọng là tảng đá buộc chân người tu đạo

Hãy nổ lực vì hòa bình thế giới

Đả Thiền thất phải khắc kỳ thủ chứng

Làm vừa đủ là trung đạo

Phật pháp rất bình đẳng

Đại thiện đại ác vượt ra ngoài số mạng

Xin Bồ-tát làm tiêu độc cho toàn cầu

Phật pháp là gì?

Vô qui củ bất thành phương viên

Khi đắm trước hương vị Thiền mọi chuyện đều sai lầm

Đạo tràng tốt khó tìm

Si ái triền miên

Nỗi bất hạnh của cửa Phật

Kiếp sau muốn làm "Liên-Thể-Anh"

Tham Thiền: Trước tiên cần xây dựng nền tảng

Quan Âm Thiền và khoa học

Tánh, Thức, Ý, Tâm

Thật đau lòng cho nền giáo dục hiện tại

Tham Thiền cần có con mắt biết chọn pháp

Đắc nhất vạn sự tất

Lục Đại Tông Chi tức là ngũ giới

Biểu hiện của đức hạnh

Thiền Thất Hối Ngữ

Viên mãn mười tuần thiền

Mười pháp giới không ngoài một niệm tâm

Tham hưởng thọ thì cần gì xuất gia

Người xuất gia phải tụng ba bộ kinh

Bốn đạo tràng ở Tây-phương Mỹ và Gia-Nã-Đại

Xuất gia là chuyện của bậc đại trượng phu

Phật tánh là gốc nguồn của mọi chúng sanh

Phụ lục-Tiểu-truyện Hòa-Thượng Tuyên Hóa

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)