Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Trí Đức Văn Lục


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trí Đức Văn Lục
 • Tác giả : Thích Thiện Siêu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 377
 • Nhà xuất bản : Đánh máy
 • Năm xuất bản : 1983
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000005930
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TRÍ - ĐỨC VĂN LỤC

Thượng Tọa THÍCH THIỆN SIÊU

THÍCH TRUNG HẬU SƯU TẬP

2527 - 1983

Phật lịch 2526.1982 - TRUNG HẬU sưu tập

Đánh máy thành 5 bản. Lưu hành nội bộ

Lời Thưa Đầu Sách

          Mục đích sưu tập những bài viết và những bài giảng của Thầy tôi trong tập sách này, trước hết là để học tập và theo đó mà tu hành. Chính vì thế mà sách này có tên là TRÍ ĐỨC VĂN LỤC .

          Người viết và người giảng không ai xa lạ, chính là bậc Thầy của chúng tôi: Thượng tọa THÍCH THIỆN SIÊU hay THÍCH TRÍ ĐỨC cũng chính là của Ngài cả.

          Những bài viết lâu nhất của Ngài xuất hiện trên tờ Nguyệt san Viên Âm ở Huế từ những năm 41,42 và về sau này. Và những bài mới nhất được ghi băng lại là năm 1982.

          Thời gian tuy có khác nhưng nội dung hoàn toàn thuần nhất, đó là đề cấp đến sự tu hành theo giáo lý Phật-đà.

Ngoài lý do trên, chúng tôi cũng có một lý do nữa là: giúp tài liệu cho anh em làm công tác nghiên cứu Văn học Phật giáo đỡ bớt vất vả như chúng ta đang gặp phải hiện nay.

Trong quá trình sưu tập, dù cố gắng đến mấy, chúng tôi cũng vẫn chưa thấy mình đã hoàn thành công việc sưu tập. Hy vọng kỳ sau chúng tôi sẽ bổ sung những bài còn thất lạc đâu đó chưa có trong này.

Ngoài ra, chúng con cũng mong Thầy hoan hỷ, tha thứ lỗi lầm của chúng con trong tập này chắc chắn phải có.

Nếu có những chỗ nào sai về chính tả, xin các bạn chữa hộ. Thành thật đa tạ.

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4-4-83, tức 24 tháng Giêng ÂL. Phật lịch 2526-1982

                                               Đệ tử THÍCH TRUNG HẬU

 

Mục lục

Lời thưa đầu quyển

Tiểu sử

Kinh Dược sư (Toát yếu)

Từ Bi

Luân hồi

Đại ý Kinh Vu lan

Bất diệt trong sanh diệt

Chữ Tu trong đạo Phật

Thường Bất Khinh Bồ Tát

Giải thoát một mục đích

Đại ý Kinh Lăng Nghiêm

Tâm Từ Bi

Cầu thấy Phật

Bồ tát danh và thiệt

Muốn được yên vui sanh tồn

Vài chủ điểm trong lối Giáo dục

Tám trai giới và phụ lục

Giới thiệu phát bồ đề tâm

Kỷ niệm Phật xuất thế

Giới thiệu Kinh Kiến Chánh

Nhận xét nghi lễ Phật giáo

Lịch sử Phật giáo

Giới thiệu quyển Di Đà Sớ Sao

Giới thiệu Phật pháp thường thức

Giới thiệu tập Hương Đạo

Pháp thoại nói với người xuất gia

Lý luân hồi hay thập nhị nhân duyên

Tứ thánh đế

Bài giảng trong dịp lễ Vu Lan

Để phân biệt Phật pháp với ngoại đạo

Nhất thừa đạo

Nhà Như Lai, tòa Như Lai, áo Như Lai

Giới thiệu Phật pháp thường thức 2

Khai đạo giới tử (Thập thiện)

Đại cương Kinh Kim Cang

Giới thiệu câu chuyện số mệnh

Giới thiệu Đại cương Kinh Pháp Hoa

Nhứt thiết duy tâm tạo

Lược ghi thứ tự 23 phẩm Kinh Pháp Hoa.

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)