Tìm Sách

Văn Hóa Phương Đông >> Mạnh Tử Quốc Văn Giải Thích


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Mạnh Tử Quốc Văn Giải Thích
 • Tác giả : Nguyễn Hữu Tến- Nguyễn Đôn phục
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 901
 • Nhà xuất bản : TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : Văn Hóa Phương Đông
 • MCB : 120100000012307
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Mạnh Tử Quốc Văn Giải Thích

TRN B

VĂN MINH NHÂN LOẠI

Tú Tài Đông Châu NGUYỄN HỮU TIẾN

Tú Tài Tùng Văn NGUYỄN ĐÔN PHỤC

dịch thuật

 

NHÀ XUẤT BẢN TP. HỒ CHÍ MINH

-1992-

 

LỜI GIỚI THIỆU

          Nước Việt Nam chúng ta do những điều kiện về địa lý và lịch sử đã chịu ảnh hưởng của văn hóa, văn minh Trung Quốc, trong đó dòng tư tưởng Khổng Mạnh (hay còn gọi là Nho giáo) chiếm vị trí quan trọng, bên cạnh những dòng khác như Phật giáo và Lão Trang.

          Trước đây, trong một thời gian khá dài, khi phê phán những học thuyết khác ngoài chủ nghĩa Mác - Lênin, một số nhà nghiên cứu triết học ở nước ta thường có khuynh hướng chỉ trích không theo quan điểm lịch sử, đồng thời cũng không dựa trên cơ sở thu thập đầy đủ các dữ kiện có liên quan đến đối tượng phê phán, mà thường sao chép lại ý kiến của một số nhà nghiên cứu ở nước ngoài vốn chịu ảnh hưởng của bệnh giáo điều và chủ nghĩa duy ý chí.

          Do vậy, trong lĩnh vực tìm hiểu và phê bình triết học Khổng Mạnh, chúng ta ít gặp những phát kiến quan trọng ngoài một số lập luận chỉ trích đã cũ. Thay vì chống Khổng Giáo với tính cách chống lại mưu toan hồi phục đạo Khổng nhằm duy trì trật tự phong kiến về chính trị xã hội, một số người đã mạt sát một cách vô ích mà không xem xét đầy đủ nội dung cũng như điều kiện lịch sử đã phát sinh ra học thuyết đó, cùng với quá trình phát triển, suy vong hợp quy luật và những biến thể của nó trong từng giai đoạn.

          Bản dịch này chúng tôi cho in lại để giới thiệu với bạn đọc là quyển MẠNH TỬ QUỐC VĂN GIẢI THÍCH do hai cụ Tú tài Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến và Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục dịch thuật và chú giải, được nhà xuất bản Trung Bắc Tân Văn in lần đầu tiên năm 1932. Về đại thể, đây là một bản dịch khá tốt nhờ ở cơ sở học vững chắc của các cụ được đào tạo trong thời kỳ cựu học còn thịnh hành (cả hai cụ Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn Phục đều đỗ Tú tài Nho học và đều là cộng tác viên nòng cốt của Tạp chí Nam Phong). Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế, như lời văn dịch có phần cổ xưa chưa được tinh gọn; về nội dung, các cụ chỉ bám theo nguyên văn các bản chú giải thông hành cũ (bản của Chu Hi) mà không tham bác được những kiến giải mới của các nhà tân học Trung Quốc sau này; đây đó vẫn còn một số lỗi dịch thuật nhỏ...

          Mặc dù vậy, với tính cách là một di sản dịch thuật cần được bảo tồn, chúng tôi đã không làm công tác hiệu đính mà cho in như nguyên bản, chỉ sửa chữa một ít lỗi sai về chính tả, và cho thêm vào cuốn sách một bảng đối chiếu từ ngữ, bao gồm một số từ mà các cụ quen dùng hoặc viết theo âm Bắc thuở trước, để bạn đọc tiện tham khảo.

          Hy vọng với việc in lại bản dịch MẠNH TỬ QUỐC VĂN GIẢI THÍCH này, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung ứng cho bạn đọc một bản sách tham khảo tốt, góp phần tìm hiểu sâu hơn những vấn đề đáng quan tâm về tư tưởng và văn hóa Trung Quốc và Việt Nam, trong đó có vấn đề tìm hiểu, nghiên cứu Nho giáo trong giai đoạn mới hiện nay.

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MỤC LỤC

 

Lời cẩn chí

Lịch sử thầy Mạnh

Thiên Lương Huệ vương thượng

Thiên Lương Huệ vương hạ

Thiên Công Tôn Sửu thượng

Thiên Công Tôn Sửu hạ

Thiên Đằng Văn công hạ

Thiên Ly Lâu thượng

Thiên Ly Lâu hạ

Thiên Vạn Chương thượng

Thiên Vạn Chương hạ

Thiên Cáo Tử thượng

Thiên Cáo Tử hạ

Thiên Tận Tâm thượng

Thiên Tận Tâm hạ

Các sách khác thuộc Văn Hóa Phương Đông

Lão Tử Đạo đức kinh
Lão Tử Đạo đức kinh
Dưỡng sinh cho mọi người
Dưỡng sinh cho mọi người
Lịch sử Triết học Đông Phương
Lịch sử Triết học Đông Phương
Nam Hoa Kinh
Nam Hoa Kinh
Chu Dịch ứng dụng vào thời đại
Chu Dịch ứng dụng vào thời đại
Thiền và Hoa Đạo
Thiền và Hoa Đạo
Rung động thư giản với năng lượng cảm xạ học
Rung động thư giản với năng lượng cảm xạ học
Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tinh hoa xử thế
Tinh hoa xử thế
Truyện ngụ ngôn Ấn Độ PANCHATANTRA
Truyện ngụ ngôn Ấn Độ PANCHATANTRA
Truyện cổ dân gian Ấn Độ
Truyện cổ dân gian Ấn Độ
Khai sáng trí năng
Khai sáng trí năng