Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 佛說四十二章經新疏


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 佛說四十二章經新疏
 • Tác giả : 李 聖一
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 201
 • Nhà xuất bản : 財團法人佛陀 教育 基金會 . 台北
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000414
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

佛說四十二章經新疏

Phật thuyết tứ thập nhị chương kinh tân sớ

李 聖一

台北

財團法人佛陀 教育 基金會

民國81(1992)

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

般若波羅宓多心經要解
般若波羅宓多心經要解
摩訶般若波羅宓經
摩訶般若波羅宓經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
般若花
般若花
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記
般若波羅宓多心經講記
仁王護國般若波羅宓多經疏
仁王護國般若波羅宓多經疏
大般若經綱要
大般若經綱要
般若波羅宓多心經非台頌解
般若波羅宓多心經非台頌解
般若心經劙解
般若心經劙解
讀易簡說
讀易簡說