Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 百 喻 經

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 百 喻 經
 • Tác giả : 吳月支; 支謙譯
 • Dịch giả : 吳月支; 支謙譯
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 200
 • Nhà xuất bản : 台北 福智之聲出版社
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000362
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

百喻 經

Bách dụ kinh

Saṅghasena

吳月支; 支謙譯

台北

福智之聲出版社

民國  87(1998)

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

般若波羅宓多心經要解
般若波羅宓多心經要解
摩訶般若波羅宓經
摩訶般若波羅宓經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
般若花
般若花
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記
般若波羅宓多心經講記
仁王護國般若波羅宓多經疏
仁王護國般若波羅宓多經疏
大般若經綱要
大般若經綱要
般若波羅宓多心經非台頌解
般若波羅宓多心經非台頌解
般若心經劙解
般若心經劙解
讀易簡說
讀易簡說