Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 毘尼日用切要- 學佛行儀 -沙彌律儀-沙彌律儀要略合訂本


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 毘尼日用切要- 學佛行儀 -沙彌律儀-沙彌律儀要略合訂本
 • Tác giả : 南普陀佛學院
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 134
 • Nhà xuất bản : 台中 南普陀佛學院
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000589
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

毘尼日用切要- 學佛行儀-沙彌律儀-沙彌律儀要略合訂本

Tỳ ni nhật dụng thiết yếu- Học Phật hạnh nghi; Sa-di Luật Nghi; Sa-di luật nghi yếu lược hiệp đính bổn

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

般若波羅宓多心經要解
般若波羅宓多心經要解
摩訶般若波羅宓經
摩訶般若波羅宓經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
般若花
般若花
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記
般若波羅宓多心經講記
仁王護國般若波羅宓多經疏
仁王護國般若波羅宓多經疏
大般若經綱要
大般若經綱要
般若波羅宓多心經非台頌解
般若波羅宓多心經非台頌解
般若心經劙解
般若心經劙解
讀易簡說
讀易簡說