Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 沙彌十戒威儀要略


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 沙彌十戒威儀要略
 • Tác giả : 株宏
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 42
 • Nhà xuất bản : 台中 瑞成
 • Năm xuất bản : 1970
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000535
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

沙彌十戒威儀要略; 學佛行儀; 毘尼日用切要合訂本

Sa di thập giới oai nghi yếu lược; học Phật hành nghi; tỳ ni nhật dụng thiết yếu hợp đính bổn

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

般若波羅宓多心經要解
般若波羅宓多心經要解
摩訶般若波羅宓經
摩訶般若波羅宓經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
般若花
般若花
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記
般若波羅宓多心經講記
仁王護國般若波羅宓多經疏
仁王護國般若波羅宓多經疏
大般若經綱要
大般若經綱要
般若波羅宓多心經非台頌解
般若波羅宓多心經非台頌解
般若心經劙解
般若心經劙解
讀易簡說
讀易簡說