Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 四分比丘僧戒本


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 四分比丘僧戒本
 • Tác giả : .
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 88
 • Nhà xuất bản : 台南 和裕出版社
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000612
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

四分比丘僧戒本

四分比丘尼戒本

梵網經菩薩戒本

Tứ phần tỳ kheo tăng giới bổn;

Tứ phần tỳ kheo ni giới bổn;

Phạm võng kinh bồ tát giới bổn

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

般若波羅宓多心經要解
般若波羅宓多心經要解
摩訶般若波羅宓經
摩訶般若波羅宓經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
般若花
般若花
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記
般若波羅宓多心經講記
仁王護國般若波羅宓多經疏
仁王護國般若波羅宓多經疏
大般若經綱要
大般若經綱要
般若波羅宓多心經非台頌解
般若波羅宓多心經非台頌解
般若心經劙解
般若心經劙解
讀易簡說
讀易簡說