Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 金刚般若波羅蜜經


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 金刚般若波羅蜜經
 • Tác giả : 鳩摩羅什
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 283
 • Nhà xuất bản : 台北 財團法人中台山佛教基金會
 • Năm xuất bản : 1990
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000833
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

金刚般若波羅蜜經;金刚般若波羅蜜經註;金刚般若波羅蜜經註解;六祖大師法寳壇經曹溪原本

Kim cang bát nhã ba la mật kinh; Kim cang bát nhã ba la mật kinh chú; Kim cang bát nhã ba la mật kinh chú giải; Lục tổ đại sư pháp bảo đàn  kinh Tào Khê nguyên bổn

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

般若波羅宓多心經要解
般若波羅宓多心經要解
摩訶般若波羅宓經
摩訶般若波羅宓經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
般若花
般若花
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記
般若波羅宓多心經講記
仁王護國般若波羅宓多經疏
仁王護國般若波羅宓多經疏
大般若經綱要
大般若經綱要
般若波羅宓多心經非台頌解
般若波羅宓多心經非台頌解
般若心經劙解
般若心經劙解
讀易簡說
讀易簡說