Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 清浄心經


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 清浄心經
 • Tác giả : 淨空法師
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 166
 • Nhà xuất bản : 台北 志幹企業有限公司
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000933
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

清浄心經; 佛說八大人覺經; 當來變經合刊

Thanh tịnh tâm kinh; Phật thuyết bát đại nhân giác kinh; Đương lai  biến kinh hợp san

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

般若波羅宓多心經要解
般若波羅宓多心經要解
摩訶般若波羅宓經
摩訶般若波羅宓經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
般若花
般若花
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記
般若波羅宓多心經講記
仁王護國般若波羅宓多經疏
仁王護國般若波羅宓多經疏
大般若經綱要
大般若經綱要
般若波羅宓多心經非台頌解
般若波羅宓多心經非台頌解
般若心經劙解
般若心經劙解
讀易簡說
讀易簡說