Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 薘磨血膾論


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 薘磨血膾論
 • Tác giả : 薘磨祖師
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Chineses
 • Số trang : 246
 • Nhà xuất bản : 台北 世樺印刷企業有限公司
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000001089
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

薘磨血膾論

四行觀悟性論破相論

;弘忍最上乘

黄念祖心聲錄

Đạt ma huyết quái luận

Tứ hành quán ngộ tánh luận phá tướng luận

Hoằng nhẫn tối thượng thừa;

Hoàng niệm tổ tâm thanh lục

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

般若波羅宓多心經要解
般若波羅宓多心經要解
摩訶般若波羅宓經
摩訶般若波羅宓經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
般若花
般若花
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記
般若波羅宓多心經講記
仁王護國般若波羅宓多經疏
仁王護國般若波羅宓多經疏
大般若經綱要
大般若經綱要
般若波羅宓多心經非台頌解
般若波羅宓多心經非台頌解
般若心經劙解
般若心經劙解
讀易簡說
讀易簡說