Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 入中論釋


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 入中論釋
 • Tác giả : 月稱論師造
 • Dịch giả : 月稱論師造;宗喀巴大師疏;法尊大師譯
 • Ngôn ngữ : Chineses
 • Số trang : 154
 • Nhà xuất bản : 台北 財團法人佛陀 教育 基金會
 • Năm xuất bản : 1989
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000001127
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

入中論釋  

 Nhập trung luận thích

月稱論師造;宗喀巴大師疏;法尊大師譯

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

般若波羅宓多心經要解
般若波羅宓多心經要解
摩訶般若波羅宓經
摩訶般若波羅宓經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
般若花
般若花
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記
般若波羅宓多心經講記
仁王護國般若波羅宓多經疏
仁王護國般若波羅宓多經疏
大般若經綱要
大般若經綱要
般若波羅宓多心經非台頌解
般若波羅宓多心經非台頌解
般若心經劙解
般若心經劙解
讀易簡說
讀易簡說