Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 心經

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 心經
 • Tác giả : 倓虚大師講錄
 • Dịch giả : 倓虚大師講錄
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 58
 • Nhà xuất bản : 台北 財團法人佛陀 教育 基金會
 • Năm xuất bản : 民國79
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000000774
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 

心經    Tâm kinh

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

般若波羅宓多心經要解
般若波羅宓多心經要解
摩訶般若波羅宓經
摩訶般若波羅宓經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
般若花
般若花
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記
般若波羅宓多心經講記
仁王護國般若波羅宓多經疏
仁王護國般若波羅宓多經疏
大般若經綱要
大般若經綱要
般若波羅宓多心經非台頌解
般若波羅宓多心經非台頌解
般若心經劙解
般若心經劙解
讀易簡說
讀易簡說