Tìm Sách

PG. Việt Nam >> Phật giáo thời Hậu Lê


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật giáo thời Hậu Lê
 • Tác giả : Thích Đồng Bổn
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 591
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : PG. Việt Nam
 • MCB : 12100000012433
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI NÓI ĐẦU

          Sau thời kỳ hoàng kim của Phật giáo Lý – Trần, Phật giáo đời Hậu Lê không còn giữ vai trò quốc giáo, mà từng bước đi vào giai đoạn phát triển mới. Thời kỳ này, tuy Phật giáo từ bỏ vũ đài chính trị, cộng thêm phải gánh chịu hậu quả tàn phá nặng nề trong chính sách tiêu diệt văn hóa Đại Việt của giặc Minh, nhưng không vì thế mà mất dấu trên đất nước ta. Ngược lại, Phật giáo vẫn đứng vững trong lòng quần chúng nhân dân.

         Nếu tìm hiểu các nguồn sử liệu và những di văn còn sót trong dân gian, chúng ta sẽ thấy diện mạo khả quan của Phật giáo thời Lê sơ, Mạc, Lê trung hưng, Trịnh – Nguyễn phân tranh và Tây Sơn. Nhân vật Phật giáo tiêu biểu cho suốt chiều dài bốn thế kỷ từ 15 đến 18 không phải là ít. Các ngài Chân Nguyên, Hương Hải, Chuyết Công, Nguyên Thiều, Thạch Liêm, Minh Hải Pháp Bảo, Liễu Quán,… là những bậc Tổ sư, có vị trí nhất định trong quá trình phát triển Thiền phái Trúc Lâm, hình thành tông Lâm Tế, Tào Động, Chúc Thánh, Liễu Quán lưu truyền mãi đến tận ngày nay. Hoặc nhục thân của các bậc chân tu như Vũ Khắc Trường, Vũ Khắc Minh,… là minh chứng hùng hồn cho nội lực tu tập của giới Tăng sĩ thời bấy giờ.

          Thiết tưởng, nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam giai đoạn thế kỷ 15 đến 18 sẽ giúp chúng ta có nhận định chính xác hơn hệ tư tưởng của các Thiền phái, đồng thời rút ra nhận xét công bằng hơn về một thời kỳ Phật giáo ẩn mình trong lòng dân tộc. Với tinh thần như thế, tập sách Phật giáo thời Hậu Lê ra đời trong hệ thống các công trình nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam thuộc Tủ sách Phật giáo và Dân tộc. Chắc chắn rằng, tác phẩm này sẽ còn nhiều điểm cần bàn bạc thêm, thậm chí là thiếu sót hoặc sai lầm. Kính mong các bậc cao minh tận tình chỉ giáo.

BAN BIÊN TẬP

TƯ TƯỞNG THIỀN LIỄU QUÁN QUA BÀI KỆ TRUYỀN THỪA

Thích Quảng An

          “Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện của con người với thế giới xung quanh”. Nói cách khác, tư tưởng là cách nhìn một sự vật, hiện tượng… của cá nhân hay một cộng đồng nào đó mà ngôn ngữ và hành động là phương tiện để biểu đạt tư tưởng ấy. Không phải ngẫu nhiên chúng tôi đề cập đến “Tư tưởng Thiền sư Liễu Quán qua bài kệ truyền thừa” mà bởi “Tổ Liễu Quán thật đã có một vị trí sáng chói trong lịch sử Phật giáo cuối đời Hậu Lê”. Có thể nói, tư tưởng của Thiền sư Liễu Quán là đại diện cho tư tưởng Phật giáo thời Lê mạt ở Đàng Trong. Kệ truyền thừa không chỉ mang ý nghĩa về sự truyền thừa tông phái, phân định thế hệ mà còn biểu đạt sâu sắc, cô đọng tư tưởng, sở hành sở chứng của một vị thiền sư. Đó là một sự thật dễ dàng nhận thấy, nên phân tích kệ truyền thừa là việc cần chú trọng.

        Ngài Như Trừng Lân Giác lên núi Yên Tử tham học Hòa thượng Chân Nguyên, một người có công phục hưng dòng thiền Trúc Lâm theo tư tưởng thiền Lâm Tế – Trúc Lâm, trong đó phần Trúc Lâm có trội hơn, vậy Liên Tông do Ngài sáng lập là thuộc dòng thiền Trúc Lâm – Lâm Tế, thể hiện Thiền Tịnh song tu. Như vậy không phải là một hệ phái Phật giáo mới.

         Nhưng từ những chứng cứ nêu trên có thể gợi cho chúng ta về một hệ phái mới Phật giáo xứ Bắc do ngài Như Trừng sáng lập lấy Kinh Pháp Hoa làm kinh điển giống với Thiên Thai tông bên Trung Quốc mà tên gọi là Liên Tông chăng?

         Rất mong được các bậc cao minh chi giáo.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU – Ban Biên Tập

 1. Thích Quảng An – Tư tưởng Thiền sư Liễu Quán qua bài kệ truyền thừa
 2. Thích Nữ Giác Bình – Thiền sư Chân Nguyên với Thiền tông bản hạnh
 3. Thích Nữ Nhuận Bình – Liễu Quán: vị Bồ tát giữa đời thường
 4. Thích Đồng Bổn – Phổ Chiêu thiền sư
 5. Thích Nữ Ngộ Bổn – Tư tưởng Thiền trong c Trai thi tập
 6. Nhật Cao – Danh nhân Phật giáo Nam Hà: Nguyễn Phước Hiệp và Thiều Dương Hầu
 7. Phạm Thị Chuyền – Sử liệu Phật giáo Lê sơ trong thư tịch Hán Nôm
 8. Thích Nữ Chơn Định – Nguyễn Trãi và sự tiếp biến tư tưởng “Phật tại tâm”
 9. Nguyễn Đại Đồng – Phật giáo nhà Mạc
 10. Thích Toại Đức – Phật giáo thời Hậu Lê chưa suy đồi
 11. Mạc Đường – Xã hội vương triều Mạc và Phật giáo thời Mạc
 12. Vu Gia – Vì đâu Phật giáo thời Hậu Lê suy đồi?
 13. Thích Nữ Viên Giác – Phong thái thiền vị của Nguyễn Trãi
 14. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Dấu ấn Phật giáo trong mối quan hệ với Chămpa của chúa Nguyễn Phúc Chu
 15. Thích Nữ Minh Hoa – Phật giáo qua cái nhìn của vị Bảng nhãn thời Hậu Lê
 16. Thích Nữ Niệm Huệ – Nguyễn Trãi, một danh Nho am hiểu đạo Phật
 17. Thích Nữ Như Hướng – Sự phát triển của đạo Phật ở Đàng Trong
 18. Thích Nữ Quảng Khai – Nhìn lại Phật giáo thời Hậu Lê (1428-1527)
 19. Tuệ Khương – Tuệ Thống – Thiền sư Chân Nguyên (1647-1726)
 20. Thích Nữ Diệu Lạc – Tư tưởng Phật giáo trong sự nghiệp “tề gia, trị quốc” của Lê Quý Đôn
 21. Thích Tuệ Minh – Thiền sư Tông Diễn và phái Tào Động ở Đàng Ngoài
 22. Thích Đức Nguyên – Khái quát về lịch sử hình thành & phát triển của Thiền phái Chúc Thánh
 23. Nhật Nguyệt – Tinh thần Phật giáo qua thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm
 24. Thích Nữ Huệ Nguyệt – Hòa thượng Thạch Liêm và thuyết “tự tánh Di Đà”
 25. Thích Tuệ Nhật – Lê Quý Đôn: Bậc đại Nho nghiên cứu Phật giáo
 26. Thích Pháp Như – Phật giáo thời Hậu Lê: Sự suy đồi và những nguyên nhân
 27. Thích Đồng Niệm – Ảnh hưởng Phật giáo trong văn học chữ Nôm thế kỷ XVIII
 28. Thích Nguyên Phúc – Từ Thiền tông bản hạnh đến Tịnh Độ yếu nghĩa
 29. Thích Tuệ Phúc – Thiền sư Chùa Đậu
 30. Nguyễn Ngọc Quỳnh – Võ Phương Lan – Khái lược chính sách đối với Phật giáo từ Hậu Lê đến Tây Sơn
 31. Lê Sơn (Lê Sơn Phương Ngọc) – Bài học từ độc tôn Nho giáo thời Hậu Lê
 32. Trần Đình Sơn – Thiên Túng Đạo Nhân Nguyễn Phước Chu (1675-1725) một tác gia văn học
 33. Thích Nhuận Thành – Minh Vương Nguyễn Phúc Chu, hình ảnh tiêu biểu của người Phật tử
 34. Thích Huệ Thạnh – Bài học từ Phật giáo thời Hậu Lê
 35. Thích Nữ Huệ Thảo – Người nối chí Lý Công Uẩn và Trần Nhân Tông
 36. Thích Nữ Trung Thảo – Đôi nét về các thiền sư tiêu biểu của Phật giáo Đàng Trong
 37. Nguyễn Thị Thêm – Một số dấu ấn lịch sử qua hành trạng Tổ sư Nguyên Thiều
 38. Hồ Xuân Thiên – Toàn Nhật Quang Đài và Phật giáo thời Tây Sơn
 39. Thích Nữ Quảng Thiện – Triết lý hư vô trong Cung oán ngâm khúc
 40. TS. Đinh Khắc Thuân – Chuông chùa thời Hậu Lê
 41. Thích Nữ Phúc Thuận – Tư tưởng Phật giáo trong Cung oán ngâm khúc
 42. Thích Nguyên Trụ – Tổ sư Chuyết Công ở Đàng Ngoài
 43. Lý Hồng Tuyền – Vài nét nổi bật của Phật giáo Đàng Trong
 44. Thích Nữ Đức Viên – Thiền sư Hương Hải với quan điểm vô tâm
 45. Nguyễn Hữu Việt – Có hay không Thiền phái Liên Tông?

Các sách khác thuộc PG. Việt Nam

Toàn tập Trần Nhân Tông
Toàn tập Trần Nhân Tông
Lịch sử Phật Giáo Việt nam Tập 3 từ Lý Thái Tông -Trần Thánh Tông
Lịch sử Phật Giáo Việt nam Tập 3 từ Lý Thái Tông -Trần Thánh Tông
Lịch sử Phật Giáo Việt nam Tập 2 Từ Lý Nam Đế đến Lý Thái Tông
Lịch sử Phật Giáo Việt nam Tập 2 Từ Lý Nam Đế đến Lý Thái Tông
Phật giáo với dân tộc
Phật giáo với dân tộc
Hai quãng đời của Sơ Tổ Trúc Lâm
Hai quãng đời của Sơ Tổ Trúc Lâm
Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20
Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20
Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 1
Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam - Tập 1
Thiền Sư Khương Tăng Hội
Thiền Sư Khương Tăng Hội
Thiền Học Đời Trần
Thiền Học Đời Trần
Điển cố Phật giáo trong một số tác phẩm văn học Thiền tông đời Trần
Điển cố Phật giáo trong một số tác phẩm văn học Thiền tông đời Trần
Tìm hiểu chức năng xã hội của Phật giáo Việt Nam
Tìm hiểu chức năng xã hội của Phật giáo Việt Nam
Toàn Tập Toàn Nhật Quang Đài (tập II)
Toàn Tập Toàn Nhật Quang Đài (tập II)