Tìm Sách

Sách tiếng Anh-English >> Moby Dick


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Moby Dick
 • Tác giả : Darrel Abel
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Anh
 • Số trang : 117
 • Nhà xuất bản : Barron’s Educational Series Inc.
 • Năm xuất bản : 1965
 • Phân loại : Sách tiếng Anh-English
 • MCB : 1210000005749
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CONTENTS

Biographical Sketch

The Rhetoric on Moby Dick

Symbolism in Moby Dick

Overview of Moby Dick

A Summary and Commentary

Reading List

Các sách khác thuộc Sách tiếng Anh-English

Buddhism In China
Buddhism In China
Popular Buddhism In China
Popular Buddhism In China
The Buddhist Revival In China
The Buddhist Revival In China
A Short Introduction of Buddhism In Vietnam
A Short Introduction of Buddhism In Vietnam
Asoka & His Inscriptions
Asoka & His Inscriptions
Early Buddhism
Early Buddhism
Studies In The Origins of Buddhism
Studies In The Origins of Buddhism
The Life of Hsuan-Tsang
The Life of Hsuan-Tsang
The Religions of Vietnam In Faith & Fact
The Religions of Vietnam In Faith & Fact
The Life of Buddha As Legend & History
The Life of Buddha As Legend & History
Asoka – The Buddhist Emperor of India
Asoka – The Buddhist Emperor of India
The Legend of Emperor Asoka in Indian & Chinese Texts
The Legend of Emperor Asoka in Indian & Chinese Texts