Tìm Sách

Sách tiếng Anh-English >> Moby Dick


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Moby Dick
 • Tác giả : Darrel Abel
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Anh
 • Số trang : 117
 • Nhà xuất bản : Barron’s Educational Series Inc.
 • Năm xuất bản : 1965
 • Phân loại : Sách tiếng Anh-English
 • MCB : 1210000005749
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CONTENTS

Biographical Sketch

The Rhetoric on Moby Dick

Symbolism in Moby Dick

Overview of Moby Dick

A Summary and Commentary

Reading List

Các sách khác thuộc Sách tiếng Anh-English

The Questions of King Milinda
The Questions of King Milinda
Buddhism in Translations
Buddhism in Translations
The Lotus Sutra
The Lotus Sutra
Thus Have I Heard - Digha Nikaya
Thus Have I Heard - Digha Nikaya
The Wisdom gone beyond
The Wisdom gone beyond
The Road to Nirvana
The Road to Nirvana
In the Lap Of The Buddha
In the Lap Of The Buddha
Visakha Puja
Visakha Puja
The Buddha and his teachings
The Buddha and his teachings