Tìm Sách

Ngôn Ngữ >> Ngôn Từ Hành Giả Pali – Việt (Quyển 1/2)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ngôn Từ Hành Giả Pali – Việt (Quyển 1/2)
 • Tác giả : Sila Visuddhi-Giới Tịnh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 517
 • Nhà xuất bản : NXB
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Ngôn Ngữ
 • MCB : 12100000012595
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI NÓI ĐẦU

        Hơn mười năm vừa qua được sống tại Rừng thiền Pa-Auk theo dõi thân tâm, học hỏi từ Tôn Giả Ãdnna, Dhammãcariya – Pháp sư. Trưởng Ban Thiền sư và Cố Vấn Thiền và Ngài cũng là Aggamahãkammatthãnãcariya – Đệ Nhất Đại Thiền sư. Viện trưởng Trung Tâm Rừng Thiền Phật Học Quốc Tế Pa-Auk, Myanmar.

        Nói đến tài liệu để tham khảo về ngôn từ Pali quá ít nên Bần tăng thâu thập các ngữ Pháp Hành thiền. Đây là tổng hợp những gì thâu thập được trong những buổi chia sẻ Pháp của chư Tăng Ni trong những khóa tu Thiền được sử dụng tại Rừng thiền Pa-Auk Mawlamyine và khắp mọi nơi trên thế giới, góp nhặt và sắp xếp lại cho chính bản thân học hỏi nếu có duyên Quý vị xem qua thì đã đọc được hơn năm trăm ngàn chữ, đó là phước báu của tác giả.

        Chân thành cảm tạ tác phẩm của các tác giả chắc chắn có nhiều điều sơ sót đều do lỗi của tôi xin quý vị niệm tình tha thứ. Khi chúng ta tìm hiểu Pháp, không nên chỉ trích, mà nên tư duy về những gì mà Kinh Điển và Chú giải Pãli đã ghi chép lại, với mục đích tự giải thoát mình khỏi sự khổ đau của vòng luân hồi (samsãra).

         Thay mặt tất cả chư Tăng Ni, cầu xin tất cả quý vị hoan hỷ phần phước thiện thanh cao này để cho thân tâm thường được an lạc, mọi công việc trong đời được thành tựu như ý, nhất là tiến hóa trong mọi thiện pháp, để tạo duyên lành trên con đường giải thoát khổ, tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

         Thiền giúp chúng ta lắng tâm, vượt qua mọi chướng ngại để đạt đến Trí tuệ toàn diện. Cho nên Thiền không phải là học thuyết để tranh luận, hoặc tín điều bắt buộc con người cứ phải tin theo, mà chỉ cần áp dụng thực hành để tìm về với Chân lý Giác ngộ và Giải thoát.

          Quá khứ không nuối tiếc, tương lai không ước mơ. Hãy luôn luôn hằng sống với hiện tại những gì đang diễn ra trước mắt.

         Là món quà tinh thần cho những ai có thời gian tìm hiểu ngôn từ khô khan, ngỏ hầu thắp lên ánh sáng hiện hữu chính mình, để cho cuộc đời bớt khổ thêm vui.

Rừng thiên Pa-Auk Mawlamyine 2014

Du tăng Giới Tịnh

Các sách khác thuộc Ngôn Ngữ

Ngữ Pháp tiếng Pali
Ngữ Pháp tiếng Pali
Văn phạm Pali
Văn phạm Pali
Giáo trình Pali (trọn bộ)
Giáo trình Pali (trọn bộ)
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại II
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại II
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại I
SANGHA TALK Tăng chúng đàm thoại I
Lược sử ngôn ngữ học Tập I
Lược sử ngôn ngữ học Tập I
Buddhism Through English Reading
Buddhism Through English Reading
Phạn ngữ hàm thụ
Phạn ngữ hàm thụ
Thông dụng thành ngữ cố sự
Thông dụng thành ngữ cố sự
Phật Học danh số
Phật Học danh số
Phật học trung đẳng - tập 2
Phật học trung đẳng - tập 2
Phật học trung đẳng - tập 1
Phật học trung đẳng - tập 1