Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Lý thuyết Nhân tính qua kinh tạng Pāli


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lý thuyết Nhân tính qua kinh tạng Pāli
 • Tác giả : Thích Chơn Thiện
 • Dịch giả : Tâm Ngộ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 271
 • Nhà xuất bản : Lưu hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008809
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LÝ THUYẾT NHÂN TÍNH QUA KINH TẠNG PĀLI

THÍCH CHƠN THIỆN

Nguyên tác: The Concept of personality revealed through The pancanikaya

Luận Án Tiến Sĩ Phật Học

Việt dịch : Tâm Ngộ 

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

 

DẪN NHẬP

Giáo dục thường được hiểu là những gì làm nên văn hóa và văn minh của một xứ sở. Các công trình sáng tạo là suối nguồn của văn minh, và các vai trò xây dựng và phát triển xã hội của giáo dục là nguốn suối của văn hóa một dân tộc. Giáo dục, văn hóa, văn minh đều là sản phẩm của tư duy con người. Trong mọi thời đại, con người luôn được mong an ổn, hòa bình và hạnh phúc. Vì thế, văn hóa và giáo dục phải đem lại an ổn, hòa bình và hạnh phúc cho con người. Một hệ thống văn hóa, giáo dục như thế phải được xây dựng trên cơ sở một hệ thống triết lý, tâm lý, và mẫu người giáo dục lý tưởng. Các vấn đề giáo dục quan yếu này, theo quan điểm của tác giả phải xuất phát từ một lý thuyết Nhân Tính lý tưởng nói lên được sự thật của con người và cuộc đời, và mối liên hệ không thể tách rời giữa con người và cuộc đời.

Như chúng ta đã biết, nền văn minh của nhân loại hiện nay đang rơi vào các khủng hoảng. Các nước tiên tiến thì tập trung phát triển các kỹ nghệ nặng, nhẹ, đặc biệt là đại kỹ nghệ. Các nước đang phát triển các kỹ nghệ nặng nhẹ, đặc biệt là đại kỹ nghệ. Các nước đang phát triển thì đang trên đường kỹ nghệ hóa. Tất cả đều đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế, nghĩa là quan tâm nhiều đến sản phẩm và lợi tức mà bỏ đạo đức. Hướng phát triển ấy ràng buộc với tâm tham ái và chấp thủ của con người đã đem lại cho thế giới cuộc chiến tranh nóng, lạnh và các khủng hoảng xã hội, đạo đức và môi sinh v.v…đương thời đã báo động cho chúng ta mối hiểm họa hủy diệt tập thể gây ra do các cuộc chiến nguyên tử, hóa chất, và do sự ô nhiễm đất đai, nước non và không khí.

Nhiều giá trị khác của giáo dục đương thời cũng cần được xét lại và cần được những lời dạy của Đức Phật soi sáng.

Với mục đích ấy, tác phẩm này dưới dạng thức của một biên khảo cơ bản để rút ra một tri thức mới áp dụng vào giáo dục, xã hội, về giáo lý Duyên khởi, sự thật của cuộc đời.

 

MỤC LỤC

PHẦN I : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

      I . Chương 1 : Dẫn nhập

·        Nhan đề và giới thiệu đề tài

·        Phạm vi đề tài

      2. Chương 2  : Duyên khởi và sự thật

·        Tư tưởng và xã hội Ấn trước thời Đức Phật

·        Con đường đi đến chân lý của Đức Phật

 

PHẦN II : GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI

1.     Chương 1 : Ý nghĩa duyên khởi

·        Duyên , duyên khởi, Năng duyên , Sở duyên

·        Ý nghĩa 12 chi phần Duyên khởi

·        Sự vận hành của 12 chi phần Duyên khởi

2.     Chương 2 : Sự soi sáng của Duyên Khởi

·        Nhân sinh quan và vũ trụ quan

·        Duyên khởi và các vấn đề cá nhân

·        Cá nhân và môi sinh

·        Cá nhân và giá trị con người

 

PHẦN III : LÝ THUYẾT VỀ NHÂN TÍNH HIỂN LỘ QUA KINH TẠNG PÀ LI

1.     Chương 1 : Các lý thuyết Nhân tính đương thời

·        Lý thuyết Nhân tính

·        Các nét đặc trưng về Nhân cách

·        Lược qua các lý thuyết về Nhân tính tiêu biểu

2.     Chương 2 : Con người là năm uẩn

·        Ý nghĩa năm uẩn

·        Sự vận hành của năm uẩn

·        Năm Thủ uẩn và vấn đề khổ đau và hạnh phúc

 

PHẦN IV: NĂM THỦ UẨN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÁ NHÂN

1.     Chương 1 : Dục vọng của cá nhân

·        Dục lạc

·        Dục tình

·        Hữu ái

·        Võ hữu ái

·        Cái nhìn về trí tuệ

 

2.     Chương 2 : Năm thủ uẩn và giáo dục cá nhân

·        Giáo dục cá nhân

·        Năm Thủ uẩn và giáo dục

PHẦN V : KẾT LUẬN

1.     Chương 1 : Hướng giáo dục và văn hóa mới

·        Hướng mới của giáo dục

·        Hướng mới của văn hóa

2.     Chương 2 : Giải đáp các khủng hoảng đương thời

·        Giải đáp cho : “khủng hoảng tư duy”

·        Giải đáp cho “ khủng hoảng dục vọng”

·        Giải đáp cho “ khủng hoảng con tim”

·        Giải đáp cho “khủng hoàng tình cảm”

·        Giải đáp cho “ khủng hoảng đạo đức”

·        Giải đáp cho “khủng hoảng môi sinh”

·        Giải đáp cho “khủng hoảng giáo dục”

 

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh