Tìm Sách

Luận Tạng >> Thắng Pháp Tập Yếu Luận hậu sớ giải


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thắng Pháp Tập Yếu Luận hậu sớ giải
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Tỳ khưu Khải Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 584
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Luận Tạng
 • MCB : 12010000008246
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN HẬU SỚ GIẢI

TỲ KHƯU KHẢI MINH Biên dịch

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI TỰA

Luân lưu trong khắp hệ sinh thái là vô vàng các pháp vận hành tự nhiên. Chúng không ngừng thay đổi chuyển biến liên tục tạo ra những khối hành sai biệt. Càng ngày chúng càng tinh tế rồi độc lập tự chỉnh sữa mình trở nên hoàn hão theo tự tính. Để rồi ngày nay, trên thế gian này hình thành một xã hội đa dạng. Tự thể bảo tồn tự thể!!! Chính vì thế mà mất đi cái thực tính. Xã hội còn lại là những con người thừa tự sự tích lũy của các sở hành sai biệt đó. Hạnh phúc và đau khổ cũng được phân biệt rõ ràng do thói thường huân tập.

Là những phần tử trong khối vận hành vô nghĩa này, chúng ta chấp nhận sự hạnh phúc và đau khổ như thế nào để tìm thấy được ý nghĩa của hạnh phúc mà chắc thật an lạc, khổ đau nhưng tự tại.

Quyển sách nhỏ này, được Ngài Saddhamma Jotika biên soạn bắt nguồn từ những trăn trở, thương mình thương người dựa trên nền tảng lời dạy cách đây 2596 năm của đấng đại bi, khi Ngài đã liễu tri Tứ Diệu Đế dưới cội Bồ đề.

Ngài Saddhamma Jotika đã làm sáng tỏ con đường, vạch ra một lối sống lành mạnh mà không xa rời nguồn cội. Quyển sách này đây xin dâng tặng đến quý vị để nghiên cứu tự chọn cho mình một phương pháp sống để tồn tại lành mạnh đúng nghĩa.

Với chú tâm không làm lệch đi ý nghĩa bổn chánh biên soạn của ngài giáo thọ sư Saddhamma Jotika nên phần dịch thuật của tôi có phần cô động. Mong quý vị độc giả cảm thông.

Do phước báu biên dịch này xin hồi hướng đến các bậc thầy tổ hữu ân đã quá vãng:

Thầy tế độ Nhiêu Nhan ( Phạm Kim Brahmasuvanno )

Ngài cố Trưởng lão Hộ Tông.

Ngài cố Trưởng lão Tịnh Sự.

Ngài cố Trưởng lão Giới Nghiêm.

Ngài cố Trưởng lão Bửu Hạnh

Ngài cố Trưởng lão Giới Hương

Ngài cố Trưởng lão Pháp Minh,

Cùng thân bằng quyến thuộc trong các đời quá khứ cho đến đời nay, nhất là cha Huỳnh Văn Tư, mẹ là Nguyễn Kim Thị Huệ. Cầu xin cho tất cả  được thọ lãnh quả phước  để hàng được sự tấn hóa an vui lâu dài.

Cùng với thiện sự nhỏ nhoi này xin cho tôi trong vòng luân hồi luon được độc lập không bao giờ bị lệ thuộc vào ai cả, một khi tôi kiến tạo thiện sự thì không có một tác nhân nào có thể làm trở ngại hoặc ngăn cản thiện pháp của tôi đã tạo. Xin cho tôi được viên mãn hạnh nguyện tuệ phân tích và lục thông trong ngày vị lai.

Tỳ khưu Khải Minh

Mục lục

 

·        Lời tựa

·        Trình bày 16 nghiệp phân thành 4 nhóm

·        Thích giải rộng nhóm 4 nghiệp

·        1- nhóm 4 nghiệp theo phận sự ( Kammacatukka )

·        2- Nhóm 4 nghiệp cho quả theo tuần tự ( Pãkadãn apariyayacatukka )

·        3- Nhóm 4 nghiệp theo thời gian ( Pãkãkãlacatukka )

·        Bốn nguyên nhân tử ( Maranuppatticatukka )

Các sách khác thuộc Luận Tạng

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Siêu lý cao học
Siêu lý cao học
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối