Tìm Sách

Tịnh Độ >> Sám nguyện Tịnh Độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sám nguyện Tịnh Độ
 • Tác giả : Thích Viên Thành
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 117
 • Nhà xuất bản : Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội Ấn Tống
 • Năm xuất bản : 1985
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000007251
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

SÁM NGUYỆN TỊNH ĐỘ

TỲ KHƯU THÍCH VIÊN THÀNH

Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội Ấn Tống

 

LỜI GIỚI THIỆU

Kinh nói: “ Phàm phu cất chân động bước đều là tội lỗi”. Vậy Phật tử chúng ta tu Tịnh Độ làm thế nào để tiêu trừ tội cấu, có “ Đa Thiện Căn Phúc Đức Nhân Duyên”. Để được đới nghiệp vãng sinh? Vì thấu hiểu ý đó, nên Ngài Tống Kỳ Sơn mới y theo trong các kinh Tịnh Độ, mà soạn ra bản Sám nguyện này, để cho các Hành giả thường xuyên trau dồi thân tâm hướng về Cực Lạc.

Bản Sám nguyện có lời văn rất cảm động, ý tứ rất cao siêu, nhưng rất tiếc còn bằng Hán văn, nên ít người hiểu rõ ràng. Trước đây đã có một số bản dịch, nhưng chưa được hoàn chỉnh. Nay cư sĩ Kinh Phương, pháp danh Minh Đức, phát tam dịch ra tiếng Việt để cho các Phật tử khi lễ sám thì xen kẻ  các bản tiếng Việt cho thêm thấu hiểu nghĩa Kinh, rõ ý Phật Tổ, hầu tu tậ mau chóng đạt được nguyện vọng.

Tôi nhận thấy bản dịch này rõ ràng, lời văn đơn giản dễ tụng, đọc, nên kinh viết mấy dòng, trước hết tán thành công đức của cư sĩ Kinh Phương, sau xin giới thiệu cùng quý Phật tử.

Viết tại chùa Quán Sứ

Ngày 14 tháng 8 năm Ất Mùi

PL,2529 ( 1985 )

Tỳ Khiêu Bồ tát giới

THÍCH VIÊN THÀNH

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh