Tìm Sách

Tịnh Độ >> Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi
 • Tác giả : Cư Sĩ Diệu Âm (Diệu Ngộ)
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 231
 • Nhà xuất bản : sách Ấn Tống
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000008117
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT

NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI

 H.T Thích Giác Hạnh chứng minh

Cư sĩ Diệu Âm, Diệu Ngộ biên soạn

 

  LỜI MỞ ĐẦU

 

Kính bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni.

Con pháp danh Diệu Âm. Nhờ Phật pháp cao siêu nhiệm mầu, nhờ Chư Phật gia hộ, nên con đã niệm Phật được nhất tâm tam muội. Nhờ ơn trên đặt để, cho con chứng kiến được những chuyện luân hồi. Nhờ trải qua nhiều sóng gió thăng trầm đau khổ của thế gian, nên con đã hiểu thấu đời là vô thường, làm kiếp chúng sanh quá đau khổ.

Nhờ Chư Phật gia hộ, duyên lành đưa đẩy, nay con có cơ hội được tỏ bày tâm nguyện. Tuy biết rõ khả năng con chưa đủ để viết văn hay làm kệ, chỉ vì bẩm tánh con thích khoe khoang và nhiều chuyện, nếu như con biết được một chút kinh nghiệm gì mà không được khoe khoang với đại chúng, con sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm. Nên ở đây con xin viết một chút còn hơn không. Mục đích chính của cuốn sách này là con muốn khoe với tất cả mọi người: Phật pháp là cao siêu nhiệm mầu, lời Phật dạy là vạn lần chân thật.

  MỤC LỤC

1     Lời mở đầu

2.   Cảm tạ ân đức

3    Nguyên do nào khiến tôi niệm Phật

4    Ý nghĩa tu hành

5    Ý nghĩa bí mật của câu A Di Đà

6    Muốn được nhất tâm không tu xen tạp

7    Niệm Phật cách nào để được nhất tâm

8    Phát tâm bồ đề

9    Những dấu hiệu trước khi được nhất tâm

10  Những dấu hiệu khi được nhất tâm

11  Biến chuyển sau khi được nhất tâm

12  Giải tỏa ba nghi vấn

13  Cảnh giới nội tâm

14  Đánh đuổi tâm ma

15  Không niệm

16  Ý nghĩa Diệu Âm

17  Ý nghĩa câu “Nhất tâm bất loạn”

18  Tại sao người ta lưu lại xá lợi?

19  Niệm Phật đại thừa

20  Đại nguyện thừ mười tám

21  Đạo Phật không phải là tôn giáo

22  Hiểu lầm cúng dường và lễ bái

23  Hiểu lầm hai chữ buông xả

24  Hiểu lầm hai chữ thanh tịnh

25  Ý nghĩa thời gian

26  Niệm Phật không làm mất thời gian sinh hoạt

27  Nuối tiếc

28  Cách niệm Phật chung với con

29  Niệm Phật thế

30  Tự quy y với Phật

31  Bố thí là niềm hạnh phúc vô biên

32 Hiểu lầm trí tuệ Phật

33  Hiểu lầm lòng từ bi của Phật

34  An phận là tự tại

35  Cứu thần thức

36  Cảnh giác

37  Tại sao niệm Phật mà vẫn còn khổ

38  Tại sao không di cư về cõi Phật

39  Hãnh diện cho phụ nữ, thương cho nam giới

40  Buồn cho những chuyện bất công

41  Ý nghĩa ngày giỗ

42  Thương cho người đời mâu thuẫn

43  Muốn cứu con phải dùng tình thương cứng rắn

44  Xóa tan mặc cảm

45  Hy sinh không đúng chỗ

46  Chuyển đau khổ thành bình an

47  Chuyển tuyệt vọng thành hy vọng

48  Giấc mơ như thật

49  Chuột biết trả thù

50  Ba kiếp trong một đời

51  Người bị chết

52  Người chết thành rắn

53  Rắn chết thành người

54  Tiên bị đọa

55  Phần kết luận

56  Chư Phật gia hộ

57  Lá thư tâm sự

58  Lời thỉnh cầu

59  Phần tổng kết

60  Tin giờ chót

61  Đúng hay Sai?

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh