Tìm Sách

Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu >> Kỷ yếu khóa an cư kiết hạ tập trung Đại Tòng Lâm Phật giáo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kỷ yếu khóa an cư kiết hạ tập trung Đại Tòng Lâm Phật giáo
 • Tác giả : Ban Trị Sự Phật giáo Tỉnh Bà rịa Vũng tàu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 131
 • Nhà xuất bản : Ban Trị Sự Phật giáo Tỉnh Bà rịa Vũng tàu
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu
 • MCB : 1201000009712
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 KỶ YẾU KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ TẬP TRUNG

ĐẠI TÒNG LÂM PHẬT GIÁO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

LƯU HÀNH NỘI BỘ PL2549-DL 2005

LỜI NÓI ĐẦU

Tất cả các cuộc chinh phục, không có gì bằng sự chinh phục của nội giới, tất cả các cuộc chiến thắng, duy chỉ có chiến thắng chính mình mới là chiến thắng hơn hết.

Để có được nền tảng vững vàng trên con đường tu học, một trong những truyền thống chính của đạo Phật là “An Cư Kiết Hạ”. Chính truyền thống này đã hoàn thiện và tăng trưởng đạo lực để từ đó có thể phụng sự đích thực cho tha nhân cho xã hội.

Đại Tòng Lâm Phật Giáo, địa thế thuận tiện, cảnh trí yên tĩnh rất thích hợp với sự tu học. Cho nên Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chọn nơi đây từ lâu, nhưng cơ sở chưa đủ để dung chứa Tăng Ni toàn tỉnh về tập trung tu học trong ba tháng. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của giáo hội Trung ương, sự nhiệt tâm trợ giúp của chính quyền các cấp của tỉnh nhà , nên khu Đại Tòng Lâm thật sự hình thành phát triển. Năm vừa qua, Giáo Hội tỉnh nhà quyết định mở khóa An cư tập trung thi điểm cho Tăng Ni các trú xứ về đây tu học, nhưng cạnh đó vẫn còn chia bốn trú xứ trong khu vực Đại Tòng Lâm. Để Trường hạ quy mô và sự sinh hoạt tu học của nhị bộ Đại Tăng được đồng bộ hơn. Năm nay, Giáo Hội dã chuẩn bị thêm phòng xá tại trường Trung cấp Phật học để Ni chúng về kiết Giới trường tu học; chúng Tăng kiết giới tu học tại chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm.

Nội dung quyển Kỷ yếu này giới thiệu vài khía cạnh, có những bài giảng của chư Tôn Đức giàng dạy trường hạ, những bài viết từ hành giả an cư nơi đây cũng như cảm niệm từ các đạo tràng về đây cúng dường. Tuy là một quyển kỷ yếu nhỏ nhưng còn tồn đọng bao kỷ niệm, bao tâm tư tình cảm, bao kinh nghiệm tu tập trong khóa An cư.

Những ai tuy chưa một lần đến trường hạ Đại Tòng Lâm, khi xem qua quyển Kỷ yếu này cũng có thể biết đôi nét về sự sinh hoạt tu học tập trung của nhị bộ Đại Tăng nơi đây.

Nhân trong quyển Kỷ yếu Trường hạ tập trung Đại Tòng Lâm lần thứ hai (PL. 2549 – DL 2005), chúng tôi xin trân trọng  gửi đến chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử món quà này trong ngày Tự Tứ sắp đến, ngày Vu lan cận kề.

Trân trọng giới thiệu

BAN BIÊN TẬP

Các sách khác thuộc Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí An Lạc
Tạp chí An Lạc
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Liên Hoa
Tạp chí Liên Hoa
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Tạp chí Phật học Từ Quang
Tạp chí Phật học Từ Quang