Tìm Sách

Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu >> Kỷ yếu Đại Hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc GHPGVN lần thứ III


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kỷ yếu Đại Hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc GHPGVN lần thứ III
 • Tác giả : Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 190
 • Nhà xuất bản : Ban Văn Hóa Trung Ương GHPGVN
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu
 • MCB : 12010000008281
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KỶ  YẾU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM LẦN THỨ III

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN

BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG GHPHVN ẤN HÀNH 1993

 

LỜI GIỚI THIỆU

Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ sau 1975, có thể được đánh dấu bằng những mốc thời gian là những lần Đại Hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc. Thực vậy, ngày 6/7/1981. Đại hội PG lần thứ I được ghi đậm nét bằng sự thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với Hiến chương GH chủ trương đường lối, chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ I của Hội đồng Trị sự. Ngày  28-29/10/1987 Đại hội PG lần thứ II được tồ chức đã đúc kết công tác sau 5 năm của nhiệm kỳ I HĐTS, tu chỉnh trong một số điều trong Hiến chương PG. Điểm nổi bật trong  đại hội kỳ này là  điều chỉnh, bổ sung về mặt Tổ chức, nhân sự với một chương trình hoạt động phong phú cho nhiệm kỳ III HĐTS. Ngày 3 và 4/11/1992 Đại hội Phật giáo lần thứ III, qua bản báo cáo 5 năm hoạt động, đã chứng tỏ một bước phát triển lớn của PGVN vói những thành quả to lớn có thể được xem là đồng bộ với những thành quả tốt đẹp qua các hoạt động trong chính sách đổi mới mà  Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được. Những báo cáo tham luận, những sửa đổi bổ sung về tổ chức nhân sụ, Hiến chương với đường hướng hoạt động  có quy mô, phù hợp với tình hình của đất nước, của thời đại đã nêu ra và được sự đóng góp đề xuất ý kiến của các đại biểu Phật giáo toàn quốc. Rõ ràng, một giai đoạn phát triển mới của Giáo hội đã được mở ra với sự lưu tâm giúp đỡ, sự ủng hộ chí tình của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta cũng như niều tổ chức quần chúng, Phật tử ở nước ngoài.

Nếu có thể bảo rằng những kỳ Đại hội là những chặng đưởng phát triển của Phật giáo Việt Nam thì cũng có thể bảo những tập kỷ yếu về các kỳ Đại hội là những tư liệu chứng tích cho những chặng đường phát triển đó. Cũng như hai tập của hai kỳ Đại hội  trước, tập kỷ yếu này của Đại hội kỳ III chứa đựng tất cả  những văn bản đã được phát biểu tại Đại hội.Đặc biệt tập kỷ yếu này có dày hơn vì một phần do điều kiện tài chánh về in ấn tương đối có dễ dàng hơn trước, nhưng phần chính là do nội dung phong phú hơn, phản ảnh một quá trình hoạt động đa dạng hơn theo với đà phát triển của Giáo hội. Qua những sự kiện trung thực được nêu rõ trong các bản báo cáo và tham luận, tập kỷ yếu toát ra khí thế  mạnh mẽ trong công tác Phật sự từ Trung ương Giáo hội đến các địa phương, cũng như tinh thần đoàn kết dân chủ của Đại hội, thể hiện môt đạo tình thắm thiết và một trí tuệ sáng suốt trong sinh hoạt tứ chúng đồng tu theo đúng chánh pháp của đức Bổn Sư Thích-ca.

Các bài đăng được sắp xếp theo thứ tự diễn tiến của Đại hội. Cuối tập có một ít trang bằng Anh ngữ có tính cách giới thiệu về Đại hội để các độc giả không phải là người Việt có thể có một ý niệm khái quát về các hoạt động của Giáo hội Phật giáo VN. Rất nhiều hình chụp về Đại hội gồm hàng trăm cuộn phim do các đoàn thể , cá nhân thực hiện nhưng chúng tôi chỉ đăng một số ít hình ảnh tiêu biểu nhằm giữ hài hòa về số lượng bài và hình ảnh trong cừng mức độ dày của tập kỷ yếu.

Trong khi thực hiện in ấn, chúng tôi đã cố gắng để hạn chế  tối đa những sai sót ở các khâu biên tập, sửa bản, kỹ thuật…nhưng hiển nhiên, tập kỷ yếu này còn một số sai sót mà do điều kiện công tác chưa được chặt chẽ, chúng tôi đã không phát hiện được. Kính mong chư vị Phật tử niệm tình bỏ qua, chúng tôi mong tập kỷ yếu  phản ảnh được những nét cơ bản về một kỳ Đại hội mà sự thành tựu đã tạo tiếng vang tốt đẹp, làm nức lòng giới Phật tử trong và ngoài nước, và hẳn ghi đậm nét trong những trang lịch sử của Phật giáo Việt Nam.

                                                    BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG

                                                   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Các sách khác thuộc Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí An Lạc
Tạp chí An Lạc
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Liên Hoa
Tạp chí Liên Hoa
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Tạp chí Phật học Từ Quang
Tạp chí Phật học Từ Quang